-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
Friday, 30 March 2012 12:34

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 19 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

นักบุญ ยอแซฟ

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านความคลาแคลงสงสัย, ต่อต้านการลังเลใจ, เหรัญญิก, ช่างทำตู้, ช่างไม้, ช่างเครื่อง, ช่างฝีมือ, คนใกล้ตาย, ผู้อพยพ คนต่างด้าว, คนขายขนม, บิดา, ครอบครัว, ผู้ที่กำลังจะเป็นมารดา, การตายอย่างเปี่ยมสุข, การตายอย่างศักดิ์สิทธิ์, คนงาน, คู่สมรส, ผู้คลาแคลงใจ, สตรีมีครรภ์, วิญญาณภายใน, นักเดินทาง, เด็กที่ยังไม่เกิด, การพิทักษ์จากทางคริสตจักร, ศาสนจักรสากล, วาติกันที่ 2, คนทำงาน, คนงาน, ช่างทำซ่อมล้อ

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : พระคัมภีร์, กิ่งไม้, เครื่องมือช่างไม้, ไม้ฉากช่างไม้, จอกกลิกซ์, ไม้กางเขน, เครื่องมือ, พระกุมารเยซู, บันได, ดอกลิลลี่, รัศมีตั้งศีล, คทา, กบไสไม้

     นักบุญ ยอแซฟ ได้เป็นผู้ที่เชื่อมพระเยซูเจ้ากับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงสามารถอ้างสิทธิว่าพระองค์ทรงเป็นแมสซียาห์ที่มีเชื่อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวทำนายเอาไว้แล้ว

     ยิ่งกว่านั้นนักบุญ ยอแซฟ ยังเป็นอัยกาที่ได้บันดาลให้พระประสงค์ของพระเจ้าโดยความฝันของท่านได้สำเร็จเป็นไป เพราะบ่อยครั้ง พระเจ้าได้ทรงแจ้งให้มนุษย์ได้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์โดยอาศัยความฝันนั้น เช่นเดียวกับท่านยอห์น นักบุญ ยอแซฟ เป็นประกาศกคนสุดท้ายคนหนึ่ง เพราะว่าท่านได้ชี้แสดงให้เห็นผู้ที่จะต้องเสด็จมาตามที่คำทำนายต่างๆ ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านได้มีอะไรหลายๆ อย่างที่คล้ายคลึงกันมากกับบรรดาอัยกาของพระคัมภีร์ในภาคพันํสัญญาเดิม เป็นต้นในเรื่องเล่าที่ท่านต้องพาพระกุมารและแม่พระหนีไปประเทศอียิปต์ ซึ่งทำให้เราคิดถึงมหาบุรุษยอแซฟที่ถูกพวกพี่น้องขายไปสู่ประเทศอียิปต์ ทั้งนี้เพื่อให้การอพยพครั้งใหม่ได้สำเร็จไปในตัวท่าน และในองค์พระเยซูเจ้าบุตรของท่าน

     ที่สุดนักบุญ ยอแซฟ ทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆ ที่ต่ำต้อย ทั้งนี้เพื่อว่าบรรดาผู้คนร่วมสมัยกับท่านจะได้สามารถแลเห็นความเป็นจริงของการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ ทั้งจะได้สามารถค้นพบความยิ่งใหญ่ของความเป็นจริงที่ต่ำต้อยนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับบันดาล ให้แผนการช่วยมนุษย์ให้รอดได้สำเร็จไป

      นักบุญ ยอแซฟ พระภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีอา ได้เจริญชีวิตโดยอาศัยความเชื่อจริงๆ และโดยอาศัยความเชื่อนี่เอง ที่ท่านสมจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลรักษา “พระสัญญา” ซึ่งบัดนี้ได้สำเร็จเป็นความจริงขึ้นมาแล้วใน “ธรรมล้ำลึกของการช่วยให้รอด” พระวรสารได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของท่านว่า ท่านเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานในแผนการแห่งความรักของพระบิดาเจ้า พร้อมกับหน้าที่พิเศษที่ท่านได้รับมอบหมายในฐานะที่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า ความศรัทธาภักดีและการเคารพให้เกียรติที่บรรดาสัตบุรุษมีต่อนักบุญ ยอแซฟ ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และใน เวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วย ผู้ที่เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาก็เช่นเดียวกัน ทำหน้าที่เหมือนกับนักบุญ ยอแซฟ คือเป็นผู้เฝ้ารักษาและผู้จัดการ “ธรรมล้ำลึกของการช่วยให้รอด” จิตตารมณ์ของการให้บริการของศาสนบริกรนั้นต้องช่วยทำให้ความเป็นมารดาของพระศาสนจักรและความเป็นบิดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งๆ ขึ้น

     การเลือกของพระบิดาเจ้านั้น ขั้นพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรมและถูกต้อง และจะไม่ทำให้ผิดหวังจากความล้มเหลวของบุคคลนั้นๆ ซึ่งที่จริงก็เป็นการเสี่ยงอย่างมากสำหรับพระเจ้าในเรื่องนี้ ในการที่พระองค์จะทรงเลือกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงเคารพต่อเสรีภาพของมนุษย์เสมอมา และพระองค์ก็ไม่เคยทรงบังคับ

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มีนาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 19 มีนาคม