พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Tuesday, 27 March 2012 13:04

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 2 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

บุญราศี ชารล์ส เดอะ กู๊ด (ผู้ประเสริฐ)

     องค์อุปถัมภ์ : เคาท์, ครูเซเดอร์

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ชายหนุ่มขุนนาง กับกระเป๋าเงินและดาบ, หลังการมรณสัขขีในอาสนวิหาร

     ท่านเกิดมาเป็นเจ้าชาย เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์นักบุญ คานูเต แห่ง เดนมาร์ค และท่านได้เจริญวัย เติบโตขึ้นมาในราชวังของฝ่ายพระมาตามหัยกาของท่าน คือ โรเบิร์ท เดอร์ ฟรีซอน ท่านเคาท์แห่งแฟลนเดอร์ส (พื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยมในปัจจุบัน)

     ท่านได้เข้าร่วมรบในสงครามครูเสดครั้งที่ 2 ก่อนจะสืบทอดตำแหน่งโรเบิร์ทที่ 2 เป็นท่านเคาท์แห่งแฟลนเดอร์ส ท่านได้สมรสเข้าร่วมกับตระกูลดยุคแห่งเคลร์มอนต์ และตลอดช่วงเวลาแห่งการปกครองในยุคของท่าน ท่านคอยปกป้องและให้ความเอาใจใส่ต่อบรรดาผู้ยากไร้เป็นพิเศษ และตัวท่านเองยังอยู่คาบเกี่ยวทั้งความเป็นสงฆ์และฆราวาสในเวลาเดียวกัน ท่านถูกขนานนามเรียกว่า เดอะ กู๊ด หรือ ผู้ประเสริฐ จากชื่อเสียงความนิยมชมชอบในสิ่งดีงามที่ท่านได้กระทำลงไปนั่นเอง ซึ่งนั่นรวมถึงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความเที่ยงตรงยุติธรรมกับทุกคนมากยิ่งขึ้น การช่วยเหลือผู้หิวโหยไม่มีอันจะกิน ตลอดจนการเดินเท้าเปล่าไปร่วมมิสซาเป็นประจำทุกวันด้วย

    ตัวท่านมรณภาพตามแบบฉบับของมรณสัขขี ในโบสถ์แห่งนักบุญโดเนเธี่ยน แห่ง ไรมส์ ที่บรูเจส โดยบอร์คาร์ด ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุมาจากการสมคบคิดของบรรดาเศรษฐีที่ไม่พอใจในตัวท่าน ซึ่งหลังจากมรณภาพไปแล้ว ก็มีการถวายเทิดทูนบูชาท่านเป็นพิเศษในบรูเจสนี้

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มีนาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 2 มีนาคม