Friday, 30 March 2012 12:45

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 26 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ มาร์กาเร็ต คลิเธโรว์

     องค์อุปถัมภ์ : มรณสัขขี, ผู้กลับใจ ผู้หันมารับเชื่อ, นักธุรกิจสาว

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : แม่บ้านกำลังยืนหือคุกเข่าอยู่บนประตูไม้หนาหนัก ท่านเป็นธิดาของท่านโทมัส และ เจน มิดเดิ้ลทอน ได้เป็นช่างทำเทียนไข และเชอริฟเจ้าครองนครแคว้นยอร์คเป็นเวลา 2 ปี เชิดชูแองกลิกลัน ก่อนจะได้สมรสกับ ยอห์น คลิเธโรว์ ชายคนขายเนื้อผู้มั่งคั่ง ผู้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แห่งแคว้นนครยอร์ค ท่านได้หันมารับเชื่อเป็นคาทอลิกในช่วงปี 1574 และจากเหตุการณ์กลับใจหันมารับเชื่อนี่เอง ทำให้ท่านถูกกักขัง จองจำคุก รวมถึงเหตุที่ทำให้ท่านถูกจองจำอื่นๆ คือ การให้ที่พักพิงลี้หลบภัยแก่บรรดาพระสงฆ์ นักบวช (ซึ่งรวมถึงน้องชายของสามีท่านด้วย) และการอนุมัติอนุญาติให้มีการจัดพิธีบูชามิสซา เฉลิมฉลองในสถานทรัพย์ของท่านได้ ในวันที่ 14 มีนาคม ปี 1586 ท่านได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลไตร่สวนในไทเบิร์น ท่านปฏิเสธที่จะตอบยอมรับข้อกล่าวหาใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเกรงว่านั่นจะทำให้บรรดาคนรับใช้และลูกๆ ของท่าน ต้องพลอยติดร่างแหพัวพันไปด้วย ลูกชายของท่านทั้งสองคนได้บวชเป็นสงฆ์ในเวลาต่อมา ส่วนลูกสาวของท่านก็ได้บวชเป็นนางชีเช่นเดียวกัน

Administrator

Latest from Administrator

back to top