พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Friday, 30 March 2012 12:47

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 28 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

พระสันตะปาปา นักบุญ ซิกตุส ที่ 3

     ท่านได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 44 ในปี 432 ท่านรับรองผลลัพธ์ของสภาแห่งเอเฟซัส ท่านลงรอยเข้ากันได้เป็นพิเศษกับนักบุญ ออกุสติน แห่ง ฮิปโป และได้ต่อสู้กับพวกลัทธิเนสทอริอานิสม์ และ เพลาเกียนิสม์ ท่านได้มีส่วนช่วยบูรณะฟื้นฟูมหาวิหารโรมันในหลายต่อหลายสถาน ซึ่งรวมถึงมหาวิหารนักบุญเปโตร และมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเทรัน ด้วย

    ท่านได้ปกป้องสิทธิอำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปา ที่มีอยู่เหนือกว่าพระบิชอปพื้นเมือง และเหนือกว่าอิลลิเรีย อันซึ่งองค์จักพรรดิหมายที่จะโอนถ่ายอำนาจการปกครองควบคุมไปอยู่ในการปกครองอำนาจแห่งคอนสแตนติโนเปิล

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มีนาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 28 มีนาคม