Friday, 30 March 2012 12:47

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 28 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

พระสันตะปาปา นักบุญ ซิกตุส ที่ 3

     ท่านได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 44 ในปี 432 ท่านรับรองผลลัพธ์ของสภาแห่งเอเฟซัส ท่านลงรอยเข้ากันได้เป็นพิเศษกับนักบุญ ออกุสติน แห่ง ฮิปโป และได้ต่อสู้กับพวกลัทธิเนสทอริอานิสม์ และ เพลาเกียนิสม์ ท่านได้มีส่วนช่วยบูรณะฟื้นฟูมหาวิหารโรมันในหลายต่อหลายสถาน ซึ่งรวมถึงมหาวิหารนักบุญเปโตร และมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเทรัน ด้วย

    ท่านได้ปกป้องสิทธิอำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปา ที่มีอยู่เหนือกว่าพระบิชอปพื้นเมือง และเหนือกว่าอิลลิเรีย อันซึ่งองค์จักพรรดิหมายที่จะโอนถ่ายอำนาจการปกครองควบคุมไปอยู่ในการปกครองอำนาจแห่งคอนสแตนติโนเปิล

Administrator

Latest from Administrator

back to top