-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
Tuesday, 27 March 2012 13:16

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 8 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ยอห์น แห่ง องค์พระผู้เป็นเจ้า

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านสุรามึนเมา, ต่อต้านความเจ็บป่วยทางกาย, ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ, ต่อต้านโรคสุราเรื้อรัง, ผู้เข้าเล่มหนังสือ, คนขายหนังสือ, คนที่กำลังจะตาย, นักดับเพลิง, ผู้ป่วยโรคหัวใจ, โรงพยาบาล, ผู้ทำงานในโรงพยาบาล, นางพยาบาล, ผู้เข้าเล่ม, โรงพิมพ์, ผู้ป่วยไข้

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : การบริจาคทาน, กล่องบริจาคทานรอบคอของท่าน, มงกุฎหนาม, หัวใจ, เชือก, คอร์ด

     ท่านเจริญวัย เติบโตขึ้นมาเป็นนายชุมพาบาล มีหน้าที่ดูแลฝูงสัตว์ในเขตคามในประเทศสเปน ในช่วงวัยหนุ่มของท่าน ท่านปล่อยตัวหลงระเริง และใช้ชีวิตอย่างเสเพลเรื่อยมา ท่านออกเดินทาง ตระเวนไปทั่วภาคพื้นทวีปยุโรป และแอฟริกาเหนือ ในฐานะนายทหารในกองทัพของพระเจ้าชาร์ลส ที่ 5 และในฐานะร่วมของทหารรับจ้างในเวลาเดียวกัน

     ในช่วงวัย 40 ปีของท่าน ท่านได้รับซึ่งนิมิตของพระกุมารเยซู ดำรัสตรัสเรียกท่านว่า “ยอห์น แห่ง องค์พระผู้เป็นเจ้า” เพื่อเป็นการชดเชย ชดใช้ซึ่งความผิดความเลวร้ายที่ท่านได้กระทำมาในฐานะนายทหาร ท่านได้ออกจากกองทัพ ไปเช่าบ้านอาศัยอยู่ในกรานาด้า ประเทศสเปน และคอยให้ความดูแลผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ และคนไร้บ้าน ไร้หลักแหล่ง ตลอดจนคนที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมทั้งหลาย ท่านได้บริจาคซึ่งทรัพย์ที่ท่านพึงมี ขอเรี่ยไรสำหรับผู้ที่ยังไม่มี และไม่อาจขอได้ด้วยตนเอง และช่วยแม้แต่ผู้ที่มิอาจขยับเคลื่อนไหวเดินได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถช่วยให้ผู้คนได้กลับใจหันมารับเชื่อได้มากมาย ตั้งแต่บรรดาผู้ป่วยที่ท่านดูแลรักษา ตลอดจนคนอื่นๆ ที่ประทับใจในงานและกิจที่ท่านกระทำ

    ท่านเป็นสหายกับนักบุญยอห์น แห่ง อวิล่า ผู้ซึ่งจัดว่าเป็นแบบอย่างที่ท่านพยายามถือปฏิบัติตาม ตัวท่านเองยังได้ตั้งโองการการกุศล และโองการแห่งฮอสพิทาเลอร์ แห่ง นักบุญ ยอห์น แห่ง องค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วย

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มีนาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 8 มีนาคม