“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
นักบุญ เดือนมีนาคม
นักบุญ เดือนมีนาคม

นักบุญ เดือนมีนาคม (28)

นักบุญ ยอแซฟ แห่ง อาริมาเทียร์

ท่านเป็นชาวอิสราเอลผู้มั่งคั่งร่ำรวย เป็นเจ้าของโรงงานเหมืองดีบุกในคอร์นเวล และเชื่อว่ามีความเกี่ยวพันทางญาติกับพระเยซูเจ้าด้วย เช่นเดียวกับการที่ท่านเป็นนักเรียนและสานุศิษย์ของพระองค์ในเวลาเดียวกัน

พวกท่านคือกลุ่มมรณสัขขีแห่งอเมริกาเหนือ และประเทศแคนาดา 

 ผู้ได้ใช้หอกแทงที่สีข้างของพระเยซูคริสต์ ขณะที่พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนอยู่นั่นเอง หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ท่านก็ประจักษ์เชื่อว่าพระเยซูเจ้า

ท่านได้สละทรัพย์สมบัติของวงศ์ตระกูล ขายสิ้นเสียหมด และนำเงินที่ได้นั้นไปจ่ายแจกให้กับผู้ยากไร้ ตลอดจนซื้ออิสรภาพให้กับข้าทาส

ท่านหันเหออกจากโลก หันหน้าเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแทน ด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเร่าร้อน และเปี่ยมศรัทธาอย่างไม่รู้เหนื่อย

ท่านเป็นบุตรในครอบครัว ตระกูลแห่งสภาสูงจากคอร์โดบา ประเทศสเปน ท่านได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตมาอย่างเพียบพร้อม

Page 2 of 2
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มีนาคม