“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
นักบุญ เดือนสิงหาคม
นักบุญ เดือนสิงหาคม

นักบุญ เดือนสิงหาคม (31)

นักบุญ เรมอนด์ นอนนาตุส


องค์อุปถัมภ์ :
ต่อต้านไข้, เด็กๆ, เด็กแรกเกิด, การคลอดบุตรธิดา, ผู้ที่กำลังจะเป็นแม่, ทารก

นักบุญเฟลิคซ์

     ท่านเป็นบาทหลวงในโรม ผู้ถูกสั่งมอบหมายให้กระทำการบูชายัญต่อทวยเทพของพวกเพเกิน หากแต่ท่านปฏิเสธ

นักบุญ ซาบีน่า

    ท่านเป็นท่านผู้หญิงแห่งโรมผู้มั่งคั่ง และมากมีซึ่งทรัพย์สิน และมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 3 ถึง 4

นักบุญ ออกุสติน แห่ง ฮิปโป


องค์อุปถัมภ์ :
ต้านการระคายเคืองตา, ผู้กลั่น, ช่างพิมพิ์, นักเทวศาสตร์

นักบุญ โมนิก้า


องค์อุปถัมภ์ : เหยื่อที่ถูกละเมิด, ผู้ติดสุรา, ผู้เป็นโรคสุราเรื้อรัง, การแต่งงานที่ยากลำบาก

นักบุญเทเรซ่า เดอ เยซู ยอร์เน็ต วาย อิบราส์

หรือที่รู้จักกันในอีกนามหนึ่งว่า นักบุญเทเรซ่า แห่ง พระเยซูเจ้า 

Page 1 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม