Monday, 01 August 2011 12:10

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 1 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ อัลฟอนซิอุส มาเรีย เดอร์ ลิกูออรี่

องค์อุปถัมภ์ : ต้านอาการไขข้ออักเสบ, ผู้สารภาพบาป, ความอุตสาหะ, ความมีศีลธรรม, นักเทววิทยา, กระแสเรียก, ท่านเกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูง และแสดงออกซึ่งความมีอัจฉริยะภาพ ตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ท่านได้รับการศึกษาอย่างดี และได้มาซึ่งปริญญาบัตรสาขากฎหมายจากวิทยาลัยแห่งนาเปิ้ลส์ ตั้งแต่อายุเพียง 16 ปี และได้เริ่มงานกฎหมายเมื่ออายุได้ 21 ปี และขึ้นเป็นทนายชั้นแนวหน้าได้ในเวลาอันสั้น โดยท่านมีลักษณะนิสัยอันเป็นพิเศษ คือ ก่อนที่ท่านจะเข้าไปในศาลทุกครั้ง ท่านจะต้องเข้าร่วมมิสซาก่อน ท่านรักเสียงดนตรี และสามารถเล่นเปียโนโบราณได้ และชื่นชอบโอเปร่ามากเป็นพิเศษ แต่เมื่อท่านเจริญวัย และเรียนรู้เกี่ยวกับโลกมากยิ่งขึ้น ความสนใจของท่านต่อสิ่งสารพันเหล่านี้ก็ลดน้อยลง จนถึงจุดที่ท่านสัมผัสถึงกระแสเรียกเข้าสู่ชีวิตทางพระศาสนา ท่านล้มเลิกงานหมั้น ออกจากการเรียน และเข้าบรรพชาสู่ชีวิตสงฆ์ เมื่อท่านมีอายุได้ 29 ปี
    ท่านผันตนเป็นนักเทศน์ และมิชชันนารี่ รอบๆ นาเปิ้ลส์ โดยมีคุณลักษณะเด่นในเรื่องความสุภาพและมีความเข้าใจในเรื่องการสารภาพบาปเป็นอย่างดี ท่านยังเป็นนักประพันธ์ที่เลื่องชื่อ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เทววิทยา และเรื่องทางพรต พร้อมปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตทาง เทวศาสตร์ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปประจำสังฆมณฑล ซานท์ อกาธา เดอ กอตี้ ประเทศอิตาลี โดยพระสันตะปาปาเคลเมนท์ ที่ 13 ในปี 1762 และได้ลงแรงทำงานในการฟื้นฟูเรื่องนักบวช และการเน้นยำความเข้มแข็งเรื่องศรัทธาในสังฆมณฎลของท่าน ภายหลังท่านประสบภาวะไขข้ออักเสบ ทำมห้ท่านเจ็บปวดและมีความไม่สะดวกมากในการขยับหรือยกคางขึ้น และในปี 1775 ท่านมีอันต้องเกษียณตนเองไปจากสุขภาพอันไม่สู้ดีของท่าน และใช้เวลาของท่านไปกับการบำเพ็ญเพียรภาวนาแทน 
   ในปี 1777 รัฐบาลหมายจะยุบคณะของท่านลง ทำให้ท่านถูกเรียกตัวไปที่สมณกระทรวงเพื่อให้การ แต่ด้วยความมีพื้นเพเป็นนักกฎหมายนี่เอง ทำให้ท่านสามารถให้การปกป้องคณะของท่านไว้ได้ และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากษัตริย์ แต่อย่างนั้นก็ดี ในเวลานั้นตาของท่านเกือบบอดมืดสนิทแล้ว และซ้ำร้ายท่านยังถูกหลอกให้มอบอำนาจ สัญญาการรับรองไปให้กับองค์กรของรัฐบาลที่ต่อต้านพระนักบวช ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังผลให้ท่านถูกปลดจากตำแหน่งผู้นำคณะ จากเหตุการณ์เหล่านี้นี่เอง ทำให้ท่านต้องประสบความทุกข์ยากลำบาก ความไม่มั่นใจในศรัทธา และความเชื่อ อันอาศัยเวลาหลายปีดีดักในการฟื้นฟูจิตวิญญาณความเชื่อของท่านใหม่ และสุดท้ายท่านก็จากไปอย่างสงบด้วยวัยเกินกว่า 90 ปี
   หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่านมีอยู่ว่า ครั้งหนึ่ง ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระบิชอปอยู่นี่เอง ท่านได้เรียกพระในสังกัดที่ใช้ชีวิตทางโลกอย่างเสเพลมาหาท่าน เมื่อเขามาถึง เขาก็พบว่าที่ธรณีประตูนี่เอง มีไม้กางเขนที่มีพระเยซูถูกตรึงกางเขนตกอยู่ เมื่อพระรูปนั้นเห็นเช่นนั้นก็ลังเลที่จะก้าวข้ามไป หากแต่ท่านอันฟอนซุส กลับกล่าวกับพระรูปนั้นว่า 

“เข้ามาซิ และอย่าลืมที่จะขยี้พระองค์ไว้ใต้เท้าท่านด้วยละ ด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ท่านได้ขยี้พระองค์ไว้ใต้เท้าของท่านนี่”

Last modified on Wednesday, 02 November 2011 11:21
Administrator

Latest from Administrator

back to top