พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Thursday, 03 November 2011 09:33

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 19 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ยอห์น ยูเดส

สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : พระสงฆ์ เทิดทูนบูชาพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า และ แม่พระ

     ท่านเป็นบุตรชาวไร่ชาวนาที่ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษา สถาบันเยซูอิต ที่คาเอน ประเทศฝรั่งเศส ในวัย 14 ปี ท่านได้เข้าร่วมกับคณะนักพรต และได้เข้าศึกษาต่อที่ปารีส และที่ออเบอร์วิลลิเออร์ส ในฝรั่งเศส ท่านเป็นพระสงฆ์ เป็นมิชชั่นนารี่ และเป็นนักเทศน์ โดยท่านได้รับมอบหมายให้ออกช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคระบาดเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับภารกิจการประกาศพระวาจา และการแพร่ธรรม ที่ท่านสามารถทำภารกิจกว่า 100 ประการทั้งหมดได้สำเร็จเรียบร้อยได้อย่างดี ลงแรงทำงานต่อต้านพวกลัทธิจันเซน (เชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เฉพาะผู้ถูกเลือกสรรแล้วเท่านั้น) และสร้างสามเณราลัยขึ้นอีกหลายต่อหลายแห่ง ท่านเป็นผู้วางรากฐานซึ่งสมณะกระทรวงแห่งพระเยซูคริสต์ และ พระแม่มารีย์ ยูดิสทส์ ในวันที่ 25 มีนาคม ปี 1643 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สอนสั่ง ให้การศึกษาถึงเรื่องคุณธรรมความดีงาม ให้กับบรรดานักบวช ให้มีความเจริญก้าวหน้าทางศีลทางธรรม และพันธกิจต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
       ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งคณะ ซิสเตอร์แห่งแม่พระเมตตาธรรม ที่ลงแรงทำงานเพื่อสวัสดิการ ความอยู่ดีมีสุขของสตรีผู้เคยพลาดพลั้งหลงผิด หากเป็นทุกข์ถึงบาปกลับใจใหม่ ซึ่งนอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ประพันธ์บทสวดพิธีกรรมมในการถวายตนแด่ พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ด้วย

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 19 สิงหาคม