พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Thursday, 03 November 2011 09:42

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 21 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

พระสันตะปาปา นักบุญ ปิอุส ที่ 10


องค์อุปถัมภ์ : ศีลมหาสนิทแรก, ผู้แสวงบุญ

     ในวันที่ 2 มิถุนายน ปี 1835 กิอูเซปเป เมลคิออร์เร่ ซาร์โต ได้เห็นแสงสว่างบนพื้นโลก ที่ริเอเซ่ ในเขตแขวงแห่ง เตรวิโซ่ ในเวนิส และในวันที่ 20 สิงหาคม ปี 1914 ท่านก็ได้เห็นแสงสว่างส่องมาจากสวรรค์เบื้องบน และจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 1954 ท่าน ผู้เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 259 แห่งพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ปิอุส ที่ 10 
    สองสิ่ง ที่นับว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของพระสันตะปาปานักบุญพระองค์นี้ คือ การฟื้นฟูเรื่องพิธีกรรม และการฟื้นฟูเรื่องการรับศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่คริสต์ศาสนิกชนผู้เยาว์วัย ท่านยังทำสงครามทางความเชื่อ ต่อต้านซึ่งพวกลัทธิเท็จเทียมนอกรีต และความชั่วร้ายของกระแสโลกสมัยใหม่ โดยท่านเชื่อว่ากระแสโลกเหล่านี้แหละ ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นผลักดัน ให้เราศึกษาพระคัมภีร์ และให้ความสำคัญกับระเบียบสารระบบ อันทำให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบได้ จนอาจจะกล่าวได้ว่า ความห่วงใยมุ่งมั่นต่อพระคริสตเจ้าของท่าน มีอย่างมากมายและล้นเหลือ
     นอกเหนือไปจากความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของท่านทั้งหมดแล้ว เรายังได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเรียบง่ายของชีวิต ความสุภาพถ่อมตนของหัวใจ ที่เหนือล้ำกว่าภูมิปัญญาความฉลาดทางโลกใดๆ และความมิอาจแยกจากกันได้ของของเงื่อนไขสู่ชีวิตคริสตชนอันสมบูรณ์แบบ อันเป็นแหล่งแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมด
ในช่วงท้ายของชีวิตท่านเอง ท่านก็ยังได้กล่าวประโยคทองอันเป็นที่จับใจออกมาด้วยว่า
“ข้าพเจ้าเกิดมาอย่างสมถะ ใช้ชีวิตอย่างสมถะ และปรารถนาจะตายอย่างสมถะ”

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 21 สิงหาคม