พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Thursday, 03 November 2011 09:50

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 22 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ แอนดรูว แห่ง ฟิโซล


ท่านเกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูงชาวไอริช และเป็นพี่น้องร่วมกันกับนักบุญ บริดเจต ผู้เยาว์

 ท่านได้รับการศึกษาอย่างดีโดยนักบุญโดนาตุส แห่ง ฟิโซล ก่อนที่จะออกแสวงบุญไปยังโรม ประเทศอิตาลี ร่วมกันในปี 816 ในคราวที่ท่านโดนาตุส ได้ถูกเลือกเป็นบิชอปแห่งฟิโซล ประเทศอิตาลี นี่เอง ท่านแอนดรูว เอง ก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นสังฆานุกรเอกด้วย ท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลานานถึง 47 ปี และช่วยฟื้นฟู โบสถ์แห่งนักบุญมาร์ติน และก่อตั้งอารามในเมนโซล่า ประเทศอิตาลีด้วย โดยที่นั่น ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งในฐานะของนักพรต 
มีตำนานกล่าวถึงท่านว่า ในวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนี่เอง น้องสาวของท่านถูกพาตัวมายังข้างเตียงของท่าน โดยอาศัยการนำพามาของทูตสวรรค์ เพื่อที่จะได้ดูใจและกล่าวลาท่านเป็นครั้งสุดท้ายนี้

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 22 สิงหาคม