“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
Thursday, 03 November 2011 10:00

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 24 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ บาร์โทโลมิว อัครสาวก


 

      องค์อุปถัมภ์ : ต้านโรคทางประสาท, ต้านโรคประสาทอักเสบ, ต้านอาการชัก, ผู้เข้าเล่มหนังสือ, คนขายเนื้อ, ช่างซ่อมรองเท้า, พ่อค้าชีส, พ่อค้าเกลือ, ช่างปูน, คนทำรองเท้า, ช่างฟอกหนัง, นักล่าสัตว์, 
สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ไม้กางเขน, มีดของช่างฟอกหฟนังสัตว์, ชายสูงวับ ถือมีดของช่างฟอกหนัง กับหนังมนุษย์เอาไว้, ชายผิวแดงไร้หนัง ถือหนังของตนเอง

     ท่านเป็นหนึ่งในอัครสาวก 12 องค์ และยังเป็นเพื่อนสนิทกับนักบุญฟิลิปอีกด้วย นามบาร์โทโลมิวของท่านนั้น มักจะถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ร่วมกันกับนักบุญฟิลิป และยังเป็นท่านนักบุญฟิลิปอีกด้วย ที่ได้นำท่านมาพบกับพระเยซูคริสต์ เชื่อว่าท่านได้ออกไปเทศนาสั่งสอนทั้งในเขตเอเชียไมเนอร์ เขตเอธิโอเปีย อินเดีย และ อาร์เมเนีย และเชื่อว่าท่านมรณภาพอย่างมรณะสัขขี ด้วยการถูกตัดศีรษะ

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 24 สิงหาคม