พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Thursday, 03 November 2011 10:18

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 30 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 นักบุญเฟลิคซ์

     ท่านเป็นบาทหลวงในโรม ผู้ถูกสั่งมอบหมายให้กระทำการบูชายัญต่อทวยเทพของพวกเพเกิน หากแต่ท่านปฏิเสธและแทนที่จะลงมือทำการบูชายัญ ท่านกลับกระทำการภาวนาเข้าแทนที่ และ เมื่อท่านเริ่มภาวนา นี่เอง รูปเคารพของพวกเพเกินก็กลับแตกสลายกลายเป็นชิ้นๆ เองอย่างน่าอัศจรรย์ 
     ท่านถูกจับกุมตัว ถูกข่มเหง ทรมาน และสุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ จบชีวิต มรณภาพเฉกเช่นมรณะสัขขีท่านอื่นๆ โดยพระธาตุของท่านนั้น ถูกประดิษฐานในวิหารแห่งเวียนนา ประเทศออสเตรีย และในวาระสุดท้ายของท่านนี่เอง นักบุญ อดัคตุส ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ ประกาศสัตยาบันถือความเชื่อศรัทธาออกมา

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 30 สิงหาคม