พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Thursday, 03 November 2011 10:21

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 31 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

นักบุญ เรมอนด์ นอนนาตุส

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านไข้, เด็กๆ, เด็กแรกเกิด, การคลอดบุตรธิดา, ผู้ที่กำลังจะเป็นแม่, ทารก, ผู้ถูกใส่ร้าย, หมอตำแย, สูตินรีเวช, สตรีตั้งครรภ์

     ท่านเป็นชนชั้นสูงชาวสเปน ที่ถูกดูแลเลี้ยงดู และได้รับการศึกษามาอย่างดี บิดาของท่านได้วางแผนไว้ซึ่งชีวิตหน้าที่การงานในอนาคตของท่านในรั้วหลวงราชวังใน อรากอน หากแต่เมื่อท่านเรมอนด์ ได้หันเหเข้าสู่ชีวิตทางพระศาสนาแทนนั้น บิดาของท่านก็สั่งให้ท่านไปจัดการกับงานในฟาร์มแทน ตัวท่านเรมอนด์เอง ได้ใช้เวลาของท่านหมดไปกับบรรดาชุมพาบาล คนเลี้ยงแกะ และคนงานทั้งหลาย ใช้เวลาในการเรียนรู้ และบำเพ็ญเพียรภาวนา ยังผลให้ สุดท้าย บิดาของท่านก็ยอมให้กับความตั้งใจของท่าน 
ท่านได้เข้าเป็นนักบวชกับทางเมอร์ซิดาเรี่ยน และท่านได้รับฮาบิแททมาจากนักบุญ เปโตร โนลาสโก้ ผู้ก่อตั้งโองการขึ้นมาโดยตรง ท่านได้อุทิศทรัพย์สมบัติของท่าน ในการจ่ายค่าไถ่ ช่วยบรรดาคริสตศาสนิกชนที่ถูกจับตัวไป และสุดท้าย ท่านก็ยอมเสียสละตนเอง ยอมให้ถูกจับเป็นตัวประกัน เพื่อที่คนอื่นจะได้รับการปล่อยตัวไปได้ 
     ท่านถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเสียบประจาน หากแต่ท่านได้รับการไว้ชีวิต อันเนื่องมาจากค่าไถ่จำนวนมหาศาลที่ท่านเคยจ่ายไป แต่กระนั้น ท่านก็ยังถูกกักขัง และยังถูกทรมานอยู่ และแม้จะประสบทนทุกข์ ถูกกักขังอย่างที่ท่านเผชิญ ท่านก็ยังสามารถเผยแพร่ศาสนา จนยังผลให้ผู้คุมเกิดแรงศรัทธาจนกลับใจหันมารับเชื่อคริสตศาสนาตามอย่างท่าน ภายหลังท่านถูกขัดขวางไม่ให้สามารถเผยแพร่ เทศน์สอนเรื่องกิจศรัทธาอย่างที่ท่านทำในคุกเช่นนี้ได้อีก ด้วยการเจาะปากของท่านด้วยเหล็กร้อน และลั่นกุญแจติดปิดปากท่าน 
หลังความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอันยาวนาน ท่านได้รับการไถ่ตัว และได้เดินทางกลับไปยังบาร์เซโลน่า ในปี 1239 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นนพระคาร์ดินัล โดยพระสันตะปาปา เกรเกอรี่ ที่ 9 หากแต่ท่านยังใช้ชีวิตเฉกเช่นนักพรตอย่างที่ผ่านมา และสุดท้าย ท่านก็จบชีวิตลงระหว่างการเดินทางไปยังโรม เพื่อตอบรับหมายการเชิญตัวของพระสันตะปาปา

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 31 สิงหาคม