พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 01 August 2011 12:35

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 4 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ยอห์น มารี วิอันนี่

องค์อุปถัมภ์ : ผู้สารภาพบาป, พระสงฆ์, เขตปกครองไอโอว่า แคนซัส มินนิโซต้า

        ท่านเกิดมาในครอบครัวชาวไร่ชาวนา และในยามวัยเยาว์ของท่าน ท่านก็ชอบที่จะไปสั่งสอนเด็กๆ ให้รู้จักการสวดภาวนาและเรียนรู้ซึ่งคำสอน ท่านออกบรรพชาเป็นสงฆ์ในปี 1815 และท่านจำต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการศึกษาเล่าเรียน เนื่องด้วยว่าท่านไม่มีพื้นฐานการได้รับการศึกษาที่ดีมาแต่แรก ซ้ำท่านยังเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยสู้ดี คือหัวไม่ไว และไม่ฉายแววพรสวรรค์แต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องภาษาลาตินของท่านนั้นเลวร้ายมาก 
     ในภายหลังท่านถูกมอบหมายให้เป็นผู้แทนทางการศึกษาที่ อีคูลลี่ ประเทศฝรั่งเศส และในปี 1818 ท่านก็ถูกส่งตัวไปที่คริสตจักรตำบลแห่ง อาร์ส เซอร์ ฟอร์แมนส์ ประเทศฝรั่งเศส อันเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ๆ กับลิออนส์ ที่ถูกปล่อยปะละเลย ขาดซึ่งการดูแลที่ดีมานาน ท่านเริ่มดำเนินการ โดยเริ่มจากการออกเยี่ยมผู้ป่วย และผู้ยากไร้ ใช้เวลาแต่ละวันไปกับการบำเพ็ญเพียรภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนพิธีศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ ท่านเป็นทุกข์ถึงบาปแทนลูกบ้านในคริสตจักรตำบลนั้น และชี้นำ นำพาผู้คนที่นั่นไปสู่หนทางในชีวิตที่ดียิ่งกว่า ในวิถีทางการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เห็น
     ท่านได้รับซึ่งพระพรในการเข้าใจจิตวิญญาณผู้อื่น พระพรในการพยากรณ์ และปรีชาญาณล้ำลึกซ่อนเร้น รวมถึงความสามารถในการก่ออัศจรรย์ด้วย ท่านถูกรังควานด้วยจิตชั่วร้ายอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยาม 2-3 ชั่วโมง ในเวลานอนของท่านในตอนกลางคืนในแต่ละวัน 
มีฝูงชนมากมายนิยมชมชอบที่จะแห่แหนมารับฟังท่านเทศน์สอน และเพื่อที่จักได้กลับใจเสียใหม่ และเพราะความเลื่องลือในชื่อเสียงของท่านที่มีต่อเรื่องการสารภาพบาปนี่เอง ทำให้ในปี 1855 มีบรรดาผู้แสวงบุญถึงเกินกว่า 2 หมื่นคน ต่อปี ที่แห่แหนกันมาหาท่าน โดยท่านได้ดำรงตำแหน่งทำงานเป็นพระประจำคริสตจักรตำบลนี้นานถึง 40 ปี

Last modified on Wednesday, 02 November 2011 11:44

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 4 สิงหาคม