จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Wednesday, 02 November 2011 10:48

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 5 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 นักบุญ อัดดาล

    

หนึ่งในสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ผู้ถูกส่งไปโดยนักบุญ โทมัส เพื่อไปรักษากษัตริย์ อับการ์ เดอะ แบล็คกษัตริย์ผู้ปกครองออซโรเน่ ในช่วงศตวรรษที่ 2 ในตำนานว่าเอาไว้ว่า กษัตริย์อับการ์ได้เขียนจดหมายนิพนธ์ถึงพระคริสต์ วอนขอพระเมตตาจากพระเยซู ให้พระองค์ทรงกรุณารักษาโรคร้ายที่มิอาจเยียวยาหรือรักษาหายได้ของตัวกษัตริย์ให้หมดสิ้นไป 

     ราชวังของกษัตริย์อับการ์นั้นอยู่ในเขตเอเดซซ่า ในเอเชียไมเนอร์ หรือเทียบเคียงได้กับพื้นที่ประเทศตุรกีในปัจจุบัน นักบุญอัดดาล เพื่อการนี้ จึงได้ถูกส่งตัวไป และสามารถแสดงเหตุอัศจรรย์ รักษาโรคร้ายของกษัตริย์อับการ์จนหายเป็นปกติดี และยังผลให้พระองค์ ตลอดจนพสกนิกรของพระองค์ กลับใจหันมารับเชื่อในพระเป็นเจ้าและคริสต์ศาสนา ซึ่งหนึ่งในบรรดาผู้รับเชื่อนั้น มีชายนามอัดได ผู้เป็นผู้สืบทอดจากท่านอัดดาลในเวลาต่อมาด้วย 

     นอกจากนี้ท่านอัดดาลยังประกอบพันธกิจการแพร่ธรรม และพันธกิจมิชชั่นนารี่อีกหลายต่อหลายกรณี ในบริเวณเขตคามรอบๆ เขตเอเดซซ่า นี้ ท่านได้ส่งคนมากมายไปให้ความช่วยเหลือและแพร่ธรรมรอบๆ เขตแม่น้ำไทกรีซ รวมถึงกิจการอีกมากมายที่ท่านได้กระทำจวบจนจบช่วงศตวรรษที่ 2 นี้ ทั้งท่านอัดดาลและคนของท่านได้รับการเคารพเทิดทูนอย่างสูงจากโบสถ์ทางไซเรียและเปอร์เซีย ตั้งแต่ในยุคนั้นเป็นต้นมา ส่วนในวาระสุดท้ายของท่านนั้น ท่านก็ได้มรณภาพตามอย่างมรณะสัขขี คือสิ้นชีพเพื่อปกป้องความเชื่อนั่นเอง

Last modified on Wednesday, 02 November 2011 11:43

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 5 สิงหาคม