“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
Wednesday, 02 November 2011 12:06

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 7 สิงหาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ คาเยตัน

องค์อุปถัมภ์ : คนว่างงาน, คนที่กำลังหางาน

     ท่านเกิดในตระกูลชนชั้นสูงในเวนิส และได้เข้าศึกษาในคณะกฎหมายในปาดัวร์ ท่านได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐบาล หากแต่ท่านตอบปฏิเสธ และหันเหชีวิตของท่านให้กับทางศาสนา ด้วยการถืออุทิศตัวออกบวชแทน ท่านได้ก่อตั้งสถานพยาบาลขึ้นหลายแห่งในเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเหยื่อของโรคร้ายที่มิอาจรักษาหายได้ ท่านได้ตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการปฏิรูปฟื้นฟูในคริสตจักรเสียใหม่ ทำให้ท่านได้เข้าร่วมกับชุมชนทางศาสนา และมุ่งเน้นให้ความสำคัญไปกับการช่วยเหลือคนยากจน ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยไข้ และในวันที่ 3 พฤษภาคม ปี 1524 นี่เอง โดยร่วมกับอีก 3 ท่าน คือ ยอห์น เปโตร คารัฟฟ่า (ผู้ซึ่งภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปา ปอล ที่ 4) ได้ร่วมกันก่อตั้ง สมณะกระทรวงแห่งระเบียบเสมียน (หรือ Theatines) ขึ้นมา ที่โรม ประเทศ อิตาลี โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุณพันธกิจของทางคริสตจักร และฟื้นฟูจิตวิญญาณ และกระตุ้นมโนสำนึกของบรรดานักบวชทั้งหลายขึ้นมา ซึ่งนอกเหนือจากนี้ยังมีส่วนการผลักดันให้เกิดการก่อกำเนิดของธนาคารสำหรับช่วยเหลือผู้ยากไร้ขึ้นมา พร้อมกับการเสนอรูปแบบการกู้เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยชำระคืน ต่ำกว่าที่ธนาคารอื่นๆ เป็น ซึ่งสถานการเงินธนาคารแห่งนี้ในภายหลังได้กลายเป็น ธนาคารแห่งนาเปิลส์ 
    ท่านยังเป็นที่รู้จักถึงสิ่งที่ท่านเล่นและนำเสนอกับบรรดาชาวเมือง คือการชำระหนี้ด้วยการสวดภาวนา โดยหากผู้ใดต้องการให้ท่านรับใช้ในเรื่องใดที่ท่านอาจกระทำได้ ท่านก็จะทำให้ และเรียกร้องค่าตอบแทนหนี้ครั้งนั้นด้วยการให้คนผู้ร้องขอ สวดภาวนา สวดสายประคำกลับคืนมาเป็นการชำระหนี้

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 7 สิงหาคม