พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญ เดือนสิงหาคม
นักบุญ เดือนสิงหาคม

นักบุญ เดือนสิงหาคม (31)

นักบุญแคลร์ แห่ง มอนเตฟัลโค


องค์อุปถัมภ์ :
มอนเตฟัลโค ประเทศอิตาลี
สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : เกล็ด

นักบุญสตีเฟ่น แห่ง ฮังการี่


องค์อุปถัมภ์
:
ต้านการตายของเด็กๆ, ช่างหิน, ช่างตัดหิน, ช่างอิฐ, ช่างก่อสร้าง, กษัตริย์, ประเทศฮังการี่

นักบุญ อลิพิอุส

ตั้งแต่ในครั้งวัยหนุ่ม ท่านเป็นสหายที่ดีของนักบุญ ออกุสติน แห่ง ฮิปโป

นักบุญ แม็กซิมิเลี่ยน โคลบี้

องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านการติดยา, ครอบครัว, ผู้ถูกจองจำ, นักหนังสือพิมพิ์, นักโทษการเมือง, นักโทษ, นักเคลื่อนไหว

นักบุญ ฮิปโปลิตุส

องค์อุปถัมภ์ : ม้า, ผู้คุมคุก, เจ้าหน้าที่ในคุก, คนงานในคุก

นักบุญ มีคาแอล มาย


ท่านเป็นมรณะสัขขีของประเทศเวียดนาม ซึ่งก่อนหน้านั้น ท่านเป็นนายกเทศมนตรีประจำเมืองเมืองหนึ่ง

Page 2 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม