ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
นักบุญ เดือนสิงหาคม
นักบุญ เดือนสิงหาคม

นักบุญ เดือนสิงหาคม (31)

นักบุญ เปโตร ยูเลี่ยน ไอมาร์ด
ท่านเกิดใน ลามูเร่ ประเทศฝรั่งเศส ท่านประกอบสัมมาชีพที่ทำงานของบิดาท่าน

นักบุญ ยูเซเบียส แห่ง เวอร์เซลลี่
    ท่านเป็นพระสงฆ์และเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัย ในโรม ประเทศอิตาลี

นักบุญ อัลฟอนซิอุส มาเรีย เดอร์ ลิกูออรี่

องค์อุปถัมภ์ : ต้านอาการไขข้ออักเสบ, ผู้สารภาพบาป, ความอุตสาหะ, ความมีศีลธรรม

Page 3 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day สิงหาคม