นักบุญ เดือนเมษายน my lovely jesus http://www.newmana.com Sun, 21 Apr 2019 22:13:22 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb นักบุญที่ฉลอง วันที่ 30 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-30-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-30-เมษายน.html
Pope Saint Pius V
พระสันตะปาปา นักบุญ ปิอุส ที่ 5
องค์อุปถัมภ์ : บอสโค มาเลงโก้, อิตาลี
     พระสันตะปาปาปิอุส ที่ 5 ได้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในช่วงปี 1556-1572
Pope Saint Pius V
พระสันตะปาปา นักบุญ ปิอุส ที่ 5
องค์อุปถัมภ์ : บอสโค มาเลงโก้, อิตาลี
     พระสันตะปาปาปิอุส ที่ 5 ได้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในช่วงปี 1556-1572 และได้มีหน้าที่ ที่สำคัญยิ่งพระองค์หนึ่งต่อการปฏิรูปศาสนจักรคาทอลิก ท่านเกิดในครอบครัวที่ยากไร้ในอิตาลี ใช้ชีวิตวัยเด็กด้วยการเป็นนายชุมพาบาล และรับจ้างขายแรงงานด้วยวิธีนี้มาจนอายุได้ 14 ปี ท่านก็ได้เข้าร่วมกับคณะโดมินิกัน และได้รับศีลเจิมในปี 1528 ท่านได้ศึกษาที่โบล็อกน่า และ เจโนวาห์ จากนั้นจึงได้รับการสอนสั่งเรื่องปรัชญาและเทววิทยา เป็นเวลา 16 ปี ก่อนที่ท่านจะได้รับตำแหน่งเป็นอธิการนักพรตในหลายเขตคามของคณะโดมินิกัน และได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปศาสนจักรคาทอลิก 
 
     ในช่วงชีวิตท่านได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญ หลายต่อหลายครั้ง และในหลายครั้งท่านถูกพระสันตะปาปาสอบถามถึงความเห็นในแง่มุมต่างๆ ของการปฏิรูป และท่านก็ไม่ลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญ ชื่อเสียงและความสามารถของท่านแผ่กระจาย ขจรไปไกล และแม้แต่ในบ้านของพระสันตาปาปาเอง ท่านก็ขึ้นชื่อเรื่องสติปัญญา การถ่ายทอดเรื่องยากๆ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายได้ ในยามที่ท่านได้ขึ้นดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ท่านปฏิเสธที่จะทรงเครื่องสงฆ์เยี่ยงพระสันตะปาปา หากยืนยันจะใส่ชุดคลุมสีขาวตามอย่างของนักบวชโดมินิกันแทน ซึ่งธรรมเนียมที่พระสันตะปาปาจะสวมชุดทรงสีขาว ก็เริ่มมาจากพระสันตะปาปาพระองค์นี้นี่เอง
]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 03:09:15 +0000
นักบุญที่ฉลองวันที่ 29 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลองวันที่-29-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลองวันที่-29-เมษายน.html
Saint Catherine of Siena
นักบุญ แคทเธอรีน แห่ง ซีเอน่า
องค์อุปถัมภ์ : ความเจ็บป่วย, นักดับเพลิง , การต่อสู้กับไฟ, ยุโรป, อิตาลี, การไม่ยอมแพ้ต่อประจญล่อลวง, นางพยาบาล, ผู้ป่วย
Saint Catherine of Siena
นักบุญ แคทเธอรีน แห่ง ซีเอน่า
องค์อุปถัมภ์ : ความเจ็บป่วย, นักดับเพลิง , การต่อสู้กับไฟ, ยุโรป, อิตาลี, การไม่ยอมแพ้ต่อประจญล่อลวง, นางพยาบาล, ผู้ป่วย
     ท่านเป็นธิดาคนเล็กสุดของครอบครัวใหญ่ ที่มีบุตรธิดานับรวมได้ถึง 25 คน ท่านได้เห็นนิมิตพระเยซูปรากฎกายเบื้องหน้ายามท่านอายุได้ 6 ขวบ ทำให้ท่านตัดสินใจอุทิศชีวิตถวายแด่พระเจ้า นั่นส่งผลให้ท่านต้องมีปัญหากับบิดาของท่าน ที่ได้วางแผนการแต่งงานล่วงหน้าไว้ให้สำหรับท่านแล้ว หากแต่ท่านในวัย 7 ขวบปีกลับปฎิเสธ ด้วยตั้งใจจะอุทิศถือพรหมจรรย์ครองความบริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้า สุดท้ายท่านตัดสินใจหลีกหนีการต่อต้านจากทางครอบครัวด้วยการ ถือรีตเข้าคณะโดมินิกันในวัย 16 ปี ซึ่งภายหลัง ท่านก็ได้รับนิมิตเห็นภาพท่านสมรสทางจิตวิญญาณกับพระเยซู และเป็นพระกุมารเยซูเอง ที่มอบแหวนแต่งงานให้กับท่าน และท่านยังเป็นผู้ถวายคำปรึกษาให้พระสันตะปาปา เกรเกอรี่ที่ 11 และพระสันตะปาปา เออร์บาน ที่ 6 อีกด้วย
]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 03:07:55 +0000
นักบุญที่ฉลอง วันที่ 28 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-28-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-28-เมษายน.html
St. Peter Chanel
        
St. Peter Chanel
นักบุญ เปโตร ชาเนล
องค์อุปถัมภ์ : ภาคพื้นโอชิเอเนีย, วันยุวชนโลก
          ท่านเกิดในครอบครัวชาวชนบท และทำหน้าที่เป็นนายชุมพาบาล ในวัยเด็กท่านเป็นนักเรียนตัวอย่าง และได้รับศีลเจิมในปี 1827 ในวัยอายุได้ 24 ท่านได้รับมอบหมายให้เดินทางไปโครเซ็ท เขตปกครองท้องถิ่นทางศาสนาที่กำลังเสื่อมถอย และที่นั่นท่านก็ได้ทำการฟื้นฟูจิตวิญญาณขึ้นมาใหม่ ท่านเข้าร่วมชุมนุมสังคมแห่งพระแม่มารีย์ (Society of Mary) ในปี 1831 ได้รับการสอนสั่งศึกษาอยู่ 5 ปี และในปี 1836 ท่านได้เป็นผู้นำ นำพาบรรดามิชชั่นนารีสู่นิว เฮบริดส์ ดินแดนที่เต็มไปด้วยคนเถื่อนนอกกฎหมาย และคนป่าเขาที่เสพกินเนื้อคนด้วยกัน ที่นั่นท่านได้ช่วยให้คนจำนวนมากได้กลับใจ และได้สอนสั่งผู้คนที่นั่นในโรงเรียนท้องถิ่น สุดท้ายท่านจบชีวิตลงโดยถูกพวก นิอูลิกิ กษัตริย์พื้นเมืองของที่นั่นสังหารลง ด้วยเพราะอิจฉาและเพราะเกรงในอิทธิพลของท่าน ทำให้ท่านได้รับการยกเป็นมรณะสัขขี และเป็นมรณะสัขขีท่านแรกของภาคพื้นโอชีเอเนียนี้ด้วย
]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 03:06:17 +0000
นักบุญที่ฉลอง วันที่ 26 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-26-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-26-เมษายน.html
Pope St. Cletus
พระสันตะปาปา นักบุญ เคลตุส
มรณะสัขขี ณ วันที่ 26 เมษายน ปี 91
          นักบุญเคลตุสเป็น พระสันตะปาปาองค์ที่ 3 แห่งโรม ท่านรับสืบช่วงต่อจากนักบุญ ลีนุส และท่านก็ทำหน้าที่รับสืบทอดมาได้อย่างดีเยี่ยมตามความคาดหวัง
 Pope St. Cletus
พระสันตะปาปา นักบุญ เคลตุส
มรณะสัขขี ณ วันที่ 26 เมษายน ปี 91
          นักบุญเคลตุสเป็น พระสันตะปาปาองค์ที่ 3 แห่งโรม ท่านรับสืบช่วงต่อจากนักบุญ ลีนุส และท่านก็ทำหน้าที่รับสืบทอดมาได้อย่างดีเยี่ยมตามความคาดหวังและตัวท่านเอง ก็ยังเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่ได้รับศีลเจิมจากนักบุญเปโตรโดยตรงอีกด้วย ชื่อของท่านมีความหายแปลว่า “ระลึกถึงได้” ในภาษากรีก ท่านเป็นที่จดจำในเรื่องสารระบบพิธีบูชามิซซา ที่ท่านได้มีส่วนร่วมสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง ท่านได้เจิมพระสงฆ์ 25 นายให้กับโรม และได้สร้างอนุสรณ์สถานเหนือที่ฝังศพของนักบุญเปโตรด้วย ท่านได้มรณะภาพเฉกเช่นมรณะสัขขีในยุคการครองราชย์ของ จักพรรดิ โดมิเธียน และพระศพได้ถูกฝังอยู่ ณ เชิงเขาวาติกัน
]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 03:03:47 +0000
25 เมษายน ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/25-เมษายน-ฉลองนักบุญมาระโก-ผู้นิพนธ์พระวรสาร.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/25-เมษายน-ฉลองนักบุญมาระโก-ผู้นิพนธ์พระวรสาร.html

25 เมษายน ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร


 

25 เมษายน ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

 
ชื่อจริงของท่านคือ ยอห์น
ท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนักบุญบารนาบัส
บ้านของท่านเป็นที่บรรดาคริสตชนร่วมภาวนา(กจ 12:7)

   จนธรรมประเพณีสายหนึ่งเชื่อว่าบ้านของท่านคือบ้านที่พระคริสตเจ้าและบรรดาสาวกร่วมเสวยกระยาหารมื้อสุดท้าย

ควบคู่กับที่เชื่อว่า ท่านคือชายหนุ่มที่ติดตามพระเยซูหลังถูกจับกุมที่สวนมะกอกด้วย (มก 14:51-52)

     ท่านเคยมีโอกาสร่วมเดินทางธรรมทูตกับนักบุญเปาโลในช่วงแรกร่วมกับนักบุญบารนาบัส

     แม้ท่านจะมีความบาดหมางกับนักบุญเปาโลเพราะได้ถอนตัวจากงานธรรมทูตที่แคว้นปัมฟีเลีย (กจ 13:13)
ทำให้นักบุญบารนาบัสและเปาโลแยกทางกัน (15:39)
ก็ดูเหมือนพระเจ้าจะเปลี่ยนความบาดหมางนี้เป็นเพิ่มช่องทางการแพร่ธรรมเป็น  2 สายคือ หมู่เกาะไซปรัส และแคว้นซีเรีย

     นักบุญเปาโลเองก็ยังเคารพในความสามารถของท่าน
จนถึงกับมอบหมายให้นักบุญทิโมธีนำท่านไปด้วยในการทำศาสนบริการ (2ทธ 4:11)

     ท่านได้อยู่กับนักบุญเปโตรอย่างใกล้ชิด จนนักบุญเปโตรเรียกท่านว่าเป็นบุตรของท่าน (1ปต 5:13)
ซึ่งเชื่อกันว่า พระวรสารของท่านได้ถูกบันทึกตามคำบอกเล่าของนักบุญเปโตรนั่นเอง

ภายหลังท่านได้เดินทางไปตั้งพระศาสนจักรที่อเลกซานเดรีย
ท่านได้เป็นมรณสักขีที่นั่น

ระหว่างการเดินทางของท่าน ท่านเคยได้นิมิตจากทูตสวรรค์ว่า
"แผ่นดินที่ท่านพักอยู่นี้ ภายหลังจะกลายเป็นนครที่ยิ่งใหญ่นครหนึ่ง"
ปัจจุบันนครนี้คือ นครเวนิส ซึ่งก็ได้มีการสร้างมหาวิหารให้นักบุญมาระโกและอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานไว้ที่นั่น

พระวรสารของท่านเป็นพระวรสารฉบับแรก
แม้พระวรสารของท่านจะสั้นที่สุดในพระวรสารทั้งสี่
แต่พระวรสารท่านก็โดดเด่นในรายละเอียดปลีกย่อยของเหตุการณ์
และเป็นโครงร่างต้นฉบับให้กับพระวรสารอีก3ฉบับ

พระวรสารของท่านถูกเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้คริสตชนยุคแรกที่ถูกเบียดเบียนได้อ่าน
พระวรสารเป็นประดุจเสียงคำรามที่ปลุกใจให้เรามีความเชื่ออย่างกล้าหาญ
ดั่งที่อารัมภบทของพระวรสารท่านได้กล่าวถึงนักบุญยอห์นผู้พิธีล้างที่ป่าวประกาศในถิ่นทุรกันดาร
และที่จะเห็นได้ที่ท่านบันทึกชื่อ "บารทิเมอัส" ชายตาบอดซึ่งเป็นฝ่ายร้องขอการรักษาก่อน
พระคริสตเจ้า สิงโตแห่งยูดาห์เสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้าย
“ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว”
มาระโก 10:52


The Feast of Saint Mark
ฉลอง นักบุญ มาร์ค (มาระโก)


ผู้สอนศาสนา มรณสักขี ศตวรรษที่ 1

องค์อุปถ้มภ์ของ ผู้เลี้ยงวัว อียิปต์ ช่างทำโคมไฟ นายทะเบียน เวนิส
ป้องกัน แมลงวันกัด
สัญลักษณ์: สิงโตมีปีก


     ถึง แม้จะไม่ใช่หนึ่งในอัครสาวกทั้งสิบสอง มาร์ค หรือ จอห์น มาร์ค เป็นญาติของนักบุญบานาบัสและเป็นชาวเลวี เขาถูกล้างบาปโดยนักบุญเปโตร ผู้ที่เรียกเขาว่า  "ลูกชาย" เป็นบางครั้ง มาร์คเป็นผู้เขียนพระวรสารคนแรก กล่าวกันว่าข้อมูลหลักในการเขียนของเขานั้นมาจากการเฝ้าดูนักบุญเปโตร มาร์คได้ติดตามนักบุญเปาโลและบานาบัสไปเผยแพร่ศาสนา แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง เขาตัดสินใจที่จะหันหลังกลับซึ่งสร้างความรำคาญให้นักบุญเปาโลเป็นอย่างมาก เชื่อกันว่า มาร์คเป็นบิชอพองค์แรกของอเล็กซานเดรีย และได้ถูกประหารที่นั่นโดยการผูกเชือกไว้รอบคอของเขาและลากไปตามท้องถนน และถูกรัดคอในที่สุด และยังเป็นที่เชื่อกันว่าเรือที่มาร์คโดยสารไปดินแดนเอเดรียติกนั้นได้หลบ พายุในทะเลสาบแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ซาน ฟรานเซสโก เดลลา วิจ์น (San Francesco della Vigne) ที่นั่นเทวดาได้ปรากฎกายต่อหน้ามาร์คและสัญญากับเขาว่ามหานครจะถูกสร้างขึ้น ที่นี่เพื่อเป็นการสรรเสริญเกียรติยศของเขา และเป็นที่แน่นอนว่า พ่อค้า 829 คนแห่งเวนิสได้ลักลอบขนพระธาตุของมาร์คออกมาจากเมืองอเล็กซานเดรียที่ถูกยึดครองโดยชาวมุสลิม โดยได้นำไปซ่อนไว้ในหมู ซึ่งพวกแขกมัวร์จะไม่มีวันแตะต้อง ปัจจุบัน พระธาตุของท่านถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่แท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของวิหารซาน มาร์โค (Cathedral of San Marco)

]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 02:51:41 +0000
นักบุญที่ฉลอง วันที่ 24 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-24-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-24-เมษายน.html

The Feast of Saint William Firmatus

ฉลองนักบุญ วิลเลี่ยม เฟิร์มาตัส

ชาว อากราเรี่ยนผู้สันโดษ

The Feast of Saint William Firmatus

ฉลองนักบุญ วิลเลี่ยม เฟิร์มาตัส

ชาว อากราเรี่ยนผู้สันโดษ

ป้องกันแมลงที่ทำลายพืชผล อาการปวดหัว
สัญลักษณ์: เผาแขนด้วยไฟ

    วิลเลี่ยมเป็นหมอผู้มีระดับ เขาได้รับคำเตือนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อต้านความโลภ เขาได้ยกมอบทรัพย์สมบัติของเขาให้แก่ผู้ยากไร้และได้กลายมาเป็นฤาษีพเนจร

]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 02:49:55 +0000
นักบุญที่ฉลอง วันที่ 23 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-23-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-23-เมษายน.html

The Feast of Saint Adalbert of Prague

ฉลองนักบุญ อาดัลเบิร์ต แห่ง ปร๊าก

e Feast of Saint Adalbert of Prague


ฉลองนักบุญ อาดัลเบิร์ต แห่ง ปร๊าก

มิชชันนารี ผู้มุ่งมั่น มรณสักขี, 997

องค์อุปถัมภ์ของโบฮี เมีย โปแลนด์ ปรัซเซีย
สัญลักษณ์: กระบองและหอกสองเล่ม
อาดัลเบิร์ต เกิดในตระกูลวอยเทค เขาใช้ชื่อตามพระสังฆราช Adalbert of Magdeburg ผู้เป็นทั้งอาจารย์และผู้รักษาของเขา อาดัลเบิร์ตเดินเท้าเข้าสู่ปร๊ากพร้อมจุดมุ่งหมายที่จะนำชาวเชคให้กลับใจ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อท่านได้ให้ที่หลบภัยแก่หญิงคบชู้ในตระกูลผู้ดีพวกชาวบ้านบุกเข้ามาที่โบสถ์แต่ฆ่าหญิงคนนั้นที่พระแท่นบูชา อาดัลเบิร์ตจึงกลับไปโรมแต่ในที่สุดก็ถูกประหารด้วยข้อกล่าวหาจากชาวปรัซเซียว่าเป็นสปายชาวโปแลนด์


The Feast of Saint George
ฉลองนักบุญ จอร์จ


อัศวิน ผู้พิชิตมังกร 303

องค์อุปถัมภ์ของลูกเสือ ทหารม้า อังกฤษ นักขี่ม้า ชาวนา ม้า โปรตุเกส
ป้องกันโรคงูสวัด โรคเรื้อน ซิฟิลิส


สัญลักษณ์: กางเขนแดง อัศวินขี่ม้าปราบมังกร
จอร์จเป็นทหาร ชาวปาเลสไตน์ผู้ถูกทรมานจนตายโดยชาวไดโอคลีเชี่ยน ความศรัทธาในตัวท่านเพิ่มพูนในอังกฤษในสมัยสงครามครูเสด บางทีพวกครูเสดอาจจะนำความเชื่อมาจากทางตะวันออกกลาง กษัตริย์เอ๊ดเวิร์ดที่สาม ประกาศให้นักบุญจอร์จเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศอังกฤษ และกษัตริย์เฮนรี่ที่ห้า ได้ขอความช่วยเหลือจากท่านนักบุญในการรบที่อากินคอร์ต เรื่องเล่าของนักบุญจอร์จและมังกรซึ่งเป็นการเปรียบเทียบของความดีและความ ชั่วนั้นมีหลายเวอร์ชั่นด้วยกัน ในเวอร์ชั่นคลาสสิค จอร์จเป็นอัศวินหนุ่มผู้ช่วยเหลือเจ้าหญิงจากมังกรบินที่ร้ายกาจ เขาแทงเจ้าสัตว์ประหลาดด้วยหอก ล่อมันเข้าไปที่เมืองโดยใช้สายรัดถุงเท้าของเจ้าหญิงต่างบังเหียน และที่นั่นเขาได้ทำให้ชาวเมืองนับพันกลับใจมานับถือศาสนาคริสต์ ในฉบับเรื่องเล่าจากตะวันออก จอร์จเป็นกึ่งเทพผู้ที่ทนรับการทรมานมากมาย เช่น วิ่งบนรองเท้าเหล็กร้อนๆ ในทางตะวันตก จอร์จเป็นเจ้าชายชาวคัปปาโดเกียผู้ซึ่งความกล้าหาญได้ทำให้จักรพรรดิ
นีอเล็ก ซานดร้าได้มีความเชื่อ

]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 02:47:45 +0000
นักบุญที่ฉลอง วันที่ 22 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-22-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-22-เมษายน.html

The Feast of Saint Epidosius

ฉลองนักบุญ เอพิโดเซียส

มรณสักขีผู้ถูกนำจับโดยคนใช้, 178
องค์อุปถัมภ์ของผู้ที่ถูกหักหลัง ต่อต้านการใช้เล่ห์เพทุบายของศัตรู

The Feast of Saint Epidosius

ฉลองนักบุญ เอพิโดเซียส

มรณสักขีผู้ถูกนำจับโดยคนใช้, 178

องค์อุปถัมภ์ของผู้ที่ถูกหักหลัง ต่อต้านการใช้เล่ห์เพทุบายของศัตรู

     ชายหนุ่มชาวคริสเตียนจากเมืองลียองส์ ถูกตัดสินประหารในการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยของจักรพรรดิมาคัส ออเรลิอัส เอพิโดเซียสถูกทรยศโดยคนใช้ที่เขาเชื่อใจ ถูกขังคุก ทรมาน และถูกตัดหัวในที่สุด
 


The Feast of Saint Theodore of Sykeon
ฉลองนักบุญ ธีโอดอร์ แห่ง ไซเคียน


ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีลและผู้ทำอัศจรรย์, 613
องค์อุปถัมภ์ของคู่แต่งงานที่ไม่มีความสุข และเพื่อไล่ฝน

สัญลักษณ์: เหยียบจระเข้ไว้ใต้เท้า

พ่อของธีโอดอร์เป็นชาวกรีกนักกายกรรมในศตวรรษที่เจ็ดที่ได้ทิ้งลูกชายแรกเกิดไว้ให้แม่ ป้า และคุณย่าของเขาเลี้ยง โดยทุกคนนั้นเป็นหญิงโสเภณีทั้งหมด

นักบุญจอร์จได้ปรากฎตัวต่อหน้าแม่ของเขาเพื่อสอนเธอให้สั่งสอนธีโอดอร์ และได้มอบพ่อครัวให้เธอหนึ่งคน ซึ่งก็ได้ทำให้ซ่องแห่งนี้ได้กลายเป็นร้านอาหารไป (ตลอดชีวิตของธีโอดอร์ได้ทำเพื่อเผยแพร่ความเชื่อเกี่ยวกับนักบุญจอร์จ)

นักบุญธีโอดอร์ได้เรียนรู้ที่จะท่องเพลงสวดก็ต่อเมื่อเขาได้ลิ้มรสน้ำผึ้งที่หยดออกมาจากปากของรูปปั้นพระเยซู ธีโอดอร์ในวัยหนุ่มจึงได้กลายมาเป็นฤาษีผู้เก็บตัวอยู่ในกรงไม้ และเอาเข็มขัดเหล็กมาสวมใส่ตลอดช่วงคริสมาสต์จนถึงอาทิตย์ใบลาน จากนั้นเขาได้ย้ายไปอยู่ในกรงเหล็กที่ห้อยมาจากหน้าผา โดยใส่โซ่ตรวนไว้ที่มือและเท้า ท่านนักบุญเป็นผู้ไล่ผีที่โด่งดัง โดยเฉพาะในการไล่ปีศาจออกจากหญิงสาว และให้คำปรึกษากับคู่แต่งงาน นอกจากนี้ท่านยังมีญาณพิเศษอีกด้วย ท่านเคยทำนายว่านายพลชื่อมอริสจะกลายเป็นจักรพรรดิ และต่อมามอริสก็ได้แต่งตั้งให้ธีโอดอร์เป็นบิชอพ

]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 02:43:49 +0000
นักบุญที่ฉลอง วันที่ 21 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-21-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-21-เมษายน.html
นักบุญที่ฉลองวันที่ 21 เมษายน
The Feast of Saint Anselm
ฉลอง นักบุญอันเซส์ม, 1109
        พระสังฆราชแห่งแคนเทอร์บัวรี่ ผู้ปกป้องพระศาสนจักรจากการยึดครองของกษัตริย์อังกฤษ
 นักบุญที่ฉลองวันที่ 21 เมษายน
The Feast of Saint Anselm
ฉลอง นักบุญอันเซส์ม, 1109
        พระสังฆราชแห่งแคนเทอร์บัวรี่ ผู้ปกป้องพระศาสนจักรจากการยึดครองของกษัตริย์อังกฤษและเป็นนักปราชญ์และนักเทววิทยาของพระศาสนจักร และเป็นบุคคลแรกๆที่เผยแพร่ความคิดในเรื่องการปฎิสนธินิรมลของพระมารดามารีย์ในฝ่ายตะวันตก

The Feast of Saint Beuno
ฉลอง นักบุญบิวโน,660
 
องค์อุปถัมภ์ วัวที่ป่วย และเด็กที่ป่วย
สัญลักษณ์: มือหนึ่งถือไม้เท้า อีกมือหนึ่งถือหัวกระต่าย
 
ท่านเกิดในศตวรรษที่ 6 เป็นหลานของเจ้าชายท่านหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ อาเธอร์
 
เรื่องอัศจรรย์ที่โด่งดังที่สุดของบิวโน คือเรื่องที่เจ้าบ่าวคนหนึ่ง ตัดหัวเจ้าสาวของเขาและหนีไปพร้อมกับทองและม้าของเธอ บิวโนต่อหัวของหญิงสาวกลับที่เดิม และที่ๆเธอเคยนอนอยู่ได้มีน้ำพุผุดขึ้นมา หลังจากนั้นพี่ชายของเจ้าสาวได้ทำการแก้แค้นโดยการตัดหัวเจ้าบ่าว ซึ่งบิวโนก็ต่อกลับที่เดิมให้เช่นกัน แต่ไม่มีน้ำพุผุดขึ้นมา
 
บางเรื่องก็เล่าว่า กษัตริย์คาราด๊อกผู้โหดร้ายได้สั่งตัดศีรษะของนักบุญวินิเฟรดเพราะท่านนักบุญได้ปฎิเสธการกระทำที่ชั่วร้าย บิวโนนำศีรษะของเธอกลับเข้าที่และสาปแช่งกษัตริย์ แล้วกษัตริย์ก็ละลายกลายเป็นแอ่งโคลนไป แต่เรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมบิวโนถึงเป็นผู้อุปถัมภ์ของวัวที่ เจ็บป่วย แต่ก็เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่ผู้ที่นับถือนักบุญบิวโนได้ออกเดินทางไปทั่วแคว้นเวลล์และเรียไรเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
 

The Feast of Saint Conrad of Parzham
ฉลองนักบุญ คอนราด แห่ง พาร์ซแฮม
คน เฝ้าประตูอาราม, 1894
องค์อุปถัมภ์ของคนเฝ้าประตู
 
          คอนราดเป็นชาวนาชาวบาวาเรียน เขาได้เข้าร่วมกับคณะฟรังซิสกัน คาร์ปูชิน ตอนอายุ 31 และใช้ชีวิตใน 41 ปีหลังจากนั้นในฐานะผู้เฝ้าประตูโบสถ์ เขาได้ใช้ชิวิตอย่างสมถะ และได้เผื่อแผ่ความเมตตากรุณาไปถึงทุกคน ทั้งขอทาน คนเดินทาง ผู้แสวงบุญ ผู้คนเล่าขานกันว่าท่านมีพระพรในการทำนายและสามารถอ่านจิตใจของคนได้
]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 02:41:01 +0000
นักบุญที่ฉลอง วันที่ 20 เมษายน http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-20-เมษายน.html http://www.newmana.com/lovelyjesus/index.php/นักบุญประจำวัน/นักบุญ-เดือนเมษายน/นักบุญที่ฉลอง-วันที่-20-เมษายน.html
20 เมษายน ฉลองอัครเทวดา ยูเรียล
ฉลองนักบุึญ ปีเตอร์ มาร์ตีร์ (มรณสักขี) (Saint Peter Martyr)

ค้อนทุบคนนอกรีต, 1252

องค์อุปถัมภ์ของเจ้าหน้าที่สอบสวน คุณแม่มือใหม่ รักษาอาการปวดหัว
สัญลักษณ์: นักบวชโดมินิกันที่มีมีดปักที่หัว
20 เมษายน ฉลองอัครเทวดา ยูเรียล
ฉลองนักบุึญ ปีเตอร์ มาร์ตีร์ (มรณสักขี) (Saint Peter Martyr)

ค้อนทุบคนนอกรีต, 1252

         องค์อุปถัมภ์ของเจ้าหน้าที่สอบสวน คุณแม่มือใหม่ รักษาอาการปวดหัว
     สัญลักษณ์: นักบวชโดมินิกันที่มีมีดปักที่หัวถึงแม้ว่าบิดามารดาของเขาจะนับถือนิกาย Cathars และถือตาม Albigensian heresy (คนนอกศาสนาที่ต่อต้านคริสตจักรคาทอลิค) ปีเตอร์ยังคงนับถือนิกายออร์โธด็อกซ์และบวชเป็นพระคณะโดมินิกัน หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้ฉายแววในการเป็นนักเทศน์และผู้ทำอัศจรรย์ และเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าชายแห่งการสอบสวน ซึ่งก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเมื่อเขานั้นเชี่ยวชาญในการต่อสู้กับพวกนอกรีต เขาจะแต่งชุดขาว มีกางเขนสีแดงอยู่บนอก และเดินทางโดยใช้พาหนะที่ตกแต่งด้วยรูปภาพที่เกี่ยวกับศาสนา สิ่งยิ่งใหญ่ต่างๆมักจะเกิดขึ้นเมื่อปีเตอร์ทำสำคัญมหากางเขน เขาสามารถสร้างเมฆดำ  รักษาพิษแมงป่องต่อย และเอาชนะพวกนอกรีตในการรบ และเขาก็เป็นคนมีอารมณ์รุนแรง  ตอนที่ชายหนุ่มคนหนึ่งสารภาพกับปีเตอร์ว่าเขาได้เตะแม่ของตัวเอง ปีเตอร์สั่งให้ชายผู้นั้นตัดเท้าของตัวเองทิ้ง ซึ่งชายผู้นั้นก็ทำตาม (แต่ปีเตอร์นำไปต่อกลับให้ตามเดิม) เขาถูกลอบสังหารโดยพวกนอกรีตบนถนนสู่มิลาน ก่อนที่เขาจะตาย เขาได้เขียนคำว่า "Credo Deum" บนพื้นด้วยเลือดของเขา
 
** Credo Deum --> เชื่อในพระเจ้า **
 

ฉลองนักบุญ ยูเรียล (Saint Uriel)
อัครเทวดา "ไฟของพระเจ้า"
          หนึ่งในเจ็ดเทวดาที่ยืนอยู่หน้าบัลลังค์ของพระเจ้า (วิวรณ์ 8) ยูเรียลได้รับการระบุจากพระสันตะปาปา เกรกอรี ผู้ยิ่งใหญ่ (Pope Gregory The Great) ว่าเป็นเทวดาผู้ถือดาบเพลิงที่คอยปกป้องประตูแห่งเอเดน มิลตันจากเรื่อง "Paradise Lost" ได้อธิบายถึงยูเรียลว่า "โลดแล่นมาบนแสงอาทิตย์" ยูเรียลเป็นผู้อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรในพาเลอโม (Palermo)
]]>
นักบุญ เดือนเมษายน Mon, 02 Apr 2012 02:39:16 +0000