ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
Monday, 02 April 2012 08:50

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 1 เมษายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ฮิวจ์ แห่ง เกรโนเบิล

 

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านอาการปวดศีรษะ

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ท่านอยู่กับนักบุญบรูโน, ท่านมีดอกไม้ 3 ดอกในมือ, ท่านถือตะเกียงอยู่, ท่านอยู่ในกลุ่มดาว 7 ดวง สื่อแทนว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะคาร์ทูเซี่ยนขึ้นมา

     ท่านเป็นบุตรชายของนายทหารนามโอดิโล ชายผู้เป็นที่เลื่องลือของการถือชีวิตตามแบบฉบับของคริสตชนที่ดี และได้มาเข้าเป็นนักพรตในคณะซิสเทอร์เซี่ยนในภายหลัง ส่วนมารดาของท่านก็เป็นที่เลื่องลือในฐานะผู้อุทิศชีวิตให้กับการบำเพ็ญเพียรภาวนา และการแจกทาน ส่วนตัวท่านเองก็ได้รับแบบอย่างที่ดีมาจากบิดามารดาของท่านอย่างไม่แพ้กัน ตั้งแต่ในวัยเยาว์ท่านก็เป็นนักเรียนที่ดี และเป็นไปตามความคาดหวังอย่างที่เป็น ในวัย 25 ปี ท่านได้ไปศึกษาที่อาสนวิหารแห่งวาเลนส์ ประเทศฝรั่งเศส ในวัย 27 ปีท่านได้ขึ้นเป็นพระบิชอปแห่งเกรโนเบิล ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รบการสถาปนาจากพระสันตะปาปา เกรกอรี่ ที่ 7 ท่านทำงานรับใช้ในตำแหน่งดังกล่าวมายาวนานถึง 52 ปี ท่านได้เดินทางไปยังเกรโนเบิลในฐานะนักปฏิรูป แต่หลังจาก 2 ปีผ่านไป ท่านรู้สึกส่าท่นไม่ได้เติบโตทางจิตวิญญาณในการใช้ชีวิตเยี่ยงผู้ศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นสงฆ์เลย ท่านจึงขอเกษียณตนเองมาเป็นนักพรตในคณะเบเนดิคทินแทน

   หลังจากเวลาหนึ่งปีผ่านไป พระสันตะปาปาเกรกอรี่ก็ได้ทรงรับสั่งให้ท่านต้องกลับไปยังเกรโนเบิล ในครั้งนี้ผลของการลงแรงพยายามของท่านได้บังเกิดผลตอบแทนกลับมา มีฝูงชนจำนวนมากแห่แหนมาเข้าร่วมฟังการเทศน์สอนของท่าน และได้ผู้กลับใจหันมารับเชื่อและเข้าร่วมอย่างมากมาย พรั่งพรูด้วยความกระตือรือร้นร้อนรน ผู้ยากไร้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และชีวิตตามแบบสมณสงฆ์ก็เริ่มขึ้นใหม่ในเขตสังฆมณฑลของท่าน

     ท่านได้ยกที่ดินให้กับนักบุญ บรูโน เพื่อใช้สร้างเป็นอาราม ลา กรันเด ชาร์ตรูเซ่ (La Grande Chartruse abbey) และช่วยเหลือท่านบรูโนในการก่อตั้งคณะคาร์ทูเซี่ยนขึ้นมา ท่านได้ประกอบพิธีสุดท้ายให้กับมารดาและบิดาของท่านที่มีอายุร่วม 100 ปี ตัวท่านมักประสบปัญหาอาการปวดศีษระเป็นประจำ และนั่นทำให้ท่านได้เป็นองค์อุปถัมภ์ของอาการดังกล่าวด้วย

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day เมษายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 1 เมษายน