พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 02 April 2012 09:16

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 13 เมษายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

Saint Hermengild
นักบุญ เฮอร์เมนกิลด์

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านภาวะแล้ง, ต่อต้านอุทกภัย, ต่อต้านพายุฝน, การกลับใจ

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : เจ้าชายหนุ่มในชุดเกราะ กำลังถูกยกขึ้นสู่สวรรค์ ขณะกำลังพินิจไตร่ตรองมองมาที่ไม้กางเขน รอบๆ กายท่านมีบรรดาทูตสวรรค์ถือซึ่งขวาน โซ่ ใบปาล์ม ตราราชวงศ์ และมาลัยกุหลาบ โดยมีพระบิชอปนอกรีตและกษัตริย์ยืนอยู่เบื้องใต้ท่าน, เจ้าชายกับขวาน

     พระราชโอรสของกษัตริย์อะริอันชาติก็อธ เลวีกิลด์ ผู้ได้ประสูติและได้เจริฐพระชันษามาในแบบพวกอะริอานิสม์ ในปี 579 ท่านได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงคาทอลิก นาม เจ้าหญิงอินด์กุนด์ พระนางผู้ร่วมกันกับนักบุญลีแอนเดอร์ พระบิปชอปแห่งเซวิลเล่ ช่วยกันกล่อมให้ท่านกลับใจเสียใหม่ และได้หันมารับเชื่อกลับสู่อ้อมดอกแห่งคริสตศาสนา นิกายออโธด็อกซ์ ซึ่งหลังจากเรื่องนี้รู้ถึงพระกรรณของพระราชบิดาของท่าน พระองค์ก็ทรงกริ้วอย่างมากจนถึงขนาดตัดท่านออกจากวงศ์วานกษัตริย์ติวงศ์ มิให้สืบพระราชสมบัติต่อในทันที

     ท่านได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการ และประกาศต่อต้านลัทธิอะริอานิสม์อย่างเต็มรูปแบบ ท่านคาดหวังซึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก จากกลุ่มต่อต้านลัทธิอะริอานิสม์ต่างๆ หากแต่ทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงเพียงพอ และสุดท้ายท่านก็ถูกล้มล้างลงโดยกองกำลังของกษัตริย์แห่งเซเวเล่ พระราชบิดาของท่านเอง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ท่านได้กลับคืนดีปรองดองใหม่กับพระราชบิดาของท่าน หากแต่พระมารดาเลี้ยง นางกอสวินธา ได้เป็นเหตุจุดชนวนแห่งความขัดแย้งขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จากสาเหตุมุมมองทางด้านอะริอานิสม์ที่เป็นตัวตั้งตัวตีไม่ยอมลดราวาศอกของ นางนั่นเอง

    สุดท้ายท่านถูกจับกุมตัว ถูกทรมาน ก่อนจะมรณภาพตามแบบฉบับของมรณสัขขีผู้ศักดิ์สิทธิ์จากเหตุขวานจามตัดศีรษะ ตามพระบรมราชโองการของกษัตริย์ผู้พ่อ จากเหตุที่ท่านไม่ยอมประกาศละทิ้งความเชื่อในคริสต์ศาสนา และปฏิเสธที่จะยอมรับร่วมกับพระบิชอปนอกรีตของพระราชบิดาท่าน

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day เมษายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 13 เมษายน