Monday, 02 April 2012 08:57

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 4 เมษายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ อิซิดอร์ แห่ง เซวิลเล่

     องค์อุปถัมภ์ : ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต, เด็กนักเรียน, เด็กๆ ในโรงเรียน

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ฝูงผึ้ง, ผึ้ง, บิชอปถือปากกาขณะที่ห้อมล้อมด้วยฝูงผึ้ง, บิชอปยืนอยู่ใกล้ๆ กับรังผึ้ง, บิชอปชราภาพ พร้อมเจ้าชายแทบเท้า, ปากกา, บิชอปหรือพระ พร้อมปากกาและหนังสือ, กับหลักทางนิรุกติศาสตร์, ท่านอยู่ร่วมกันกับนักบุญลีแอนเดอร์ นักบุญฟูลเจนติอุส นักบุญฟลอเรนทิน่า แห่ง คาร์ทาจีน่า

    ท่านเป็นบุตรของเซเวริอันนุส และ เธโอโดร่า ผู้เป็นที่รู้จักเลื่องลือถึงความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่านเป้นพี่น้องกันกับนักบุญ ฟูลเจนติอุส แห่ง เอซิจา นักบุญฟลอเรนทิน่า แห่ง คาร์ทาจีน่า และ นักบุญลีแอนเดอร์ แห่ง เซวิลเล่ ซึ่งหลังจากบิดาของท่านเสียชีวิตลง ก็ได้พี่ชายของท่านช่วยเลี้ยงดู ดูแลท่านต่อมา แรกเริ่มเดิมทีท่านเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างล้าหลัง เรียนรู้ได้ไม่สู้ดีนัก จวบจนท่านภาวนาทูลถวายปัญหานี้ไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และได้กลับกลายเป็นนักเรียนดีเด่นที่เรียนได้ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในช่วงเวลานั้น ท่านได้บวชเป็นสงฆ์ ได้คอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องของท่าน ก่อนจะขึ้นเป็นอาร์คบิชอปแห่งเซวิลเล่ โดยสืบทอดตำแหน่งต่อจากพี่น้องของท่าน ท่านเป็นครู เป็นผู้ก่อตั้ง เป็นนักปฏิวัติ และได้เสนอระเบียบให้มีสามเณราลัยในทุกๆ เขตสังฆมณทล พร้อมกับการร่างเขียนซึ่งกฎระเบียบของโองการทางศาสนา

    ท่านจัดว่าเป็นนักประพันธ์ผู้มากด้วยผลงานงานเขียน ซึ่งงานของท่านมีตั้งแต่พจนานุกรม สารานุกรม ประวัติของชาวโกธ ไปจนถึงประวัติศาสตร์โลกที่เริ่มด้วยตั้งแต่เนื้อหาของบทปฐมกาล และงานเขียน งานนิพนธ์อีกมากมีอื่นๆ ท่านเป็นผู้ทำบทสวดพิธีกรรมในภาษาโมซอารบิกให้เสร็จได้สมบูรณ์ ซึ่งยังคงใช้อยู่ในเขตโทเลโด้ ประเทศสเปน จนถึงทุกวันนี้ ท่านได้เป็นผู้นำการประชุมที่สภาที่สองแห่งเซวิลเล่ และเป็นผู้นำในสภาที่สี่แห่งโทเลโด้ และเป็นผู้แนะนำผลงานของอริสโตเติ้ลเข้าไปยังประเทศสเปน

     ท่านได้รับการประกาศเป็นปราชญ์แห่งศาสนจักรโดยพระสันตะปาปา เบเนดิค ที่ 14 ในปี 1722 และได้ขึ้นเป็นองค์อุปถัมภ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ และการใช้งานกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปี 1999

Administrator

Latest from Administrator

back to top