Monday, 02 April 2012 09:07

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 8 เมษายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ จูเลีย บริลเลียต

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านความยากไร้, อาการเจ็บป่วยทางกาย, ความยากไร้, ผู้เจ็บป่วย, ผู้ป่วยเป็นโรค, โรคภัยไข้เจ็บ, ความยากจนข้นแค้น

     ท่านเป็นธิดาคนที่ 6 จากบุตรธิดา 7 คนของครอบครัวสามัญชน ชาวไร่ชาวนา คือนาย จีน ฟรานคอย์ส บริลเลียต และนางมารี หลุยส์ แอนติโอเน็ตเต เดเบรเน่ การศึกษาเรียนรู้ของท่านเป็นไปอย่างไม่สู้ดีนัก และท่านก็ดูเหมือนจะมีการเรียนรู้ที่ไม่ดี หากแต่เมื่อท่านมีอายุ 7 ขวบ ท่านก็เริ่มเข้าใจเรียนรู้ผ่านการถามตอบ และซึมซับเนื้อหาความเข้าใจผ่านทางหัวใจแทน ซึ่งท่านก็สามารถกระทำได้ดีจนถึงขนาดสามารถเข้าใจเนื้อหาจนไปสอนเด็กๆ คนอื่นได้เลย เมื่อท่านมีอายุได้ 14 ปี ท่านได้ถือสัตยาบรรณ ถือความสะอาดบริสุทธิ์ รักษาพรหมจรรย์ และขออุทิศชีวิตในการรับใช้และสอนสั่งผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และเมื่อท่านมีอายุได้ 22 ปี

     บิดาของท่านก็ถูกยิงในขณะที่ท่านนั่งอยู่ข้างๆ เหตุโศกนาฏกรรมที่อุบัติต่อหน้าต่อตาท่านนี้ สร้างบาดแผลฝังลึกในจิตใจพร้อมกับอาการช็อค ที่ทำให้ท่านกลายเป็นกึ่งพิการ กึ่งอัมพาตไป เป็นเวลานานถึง 22 ปี ในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศส ท่านและกลุ่มเพื่อนๆ ของท่าน ได้ช่วยกันก่อตั้งจัดการองค์กร อันเป็นงานที่ตัวท่านสามารถเริ่มดำเนินการเองได้ หากแต่อาการกึ่งพิการกึ่งอัมพาตที่ท่านเป็น กลับได้รับการรักษาอย่างน่าอัศจรรย์ผ่านการบำเพ็ญเพียรภาวนาของท่าน และทำให้ท่านสามารถกลับไปทำงานได้อย่างปกติ ส่วนสถาบันองค์กรของท่าน ก็ได้กลายเป็นชุมชนแห่งซิสเตอร์แห่งนอร์ทเทอดัม (Congregation of the Sisters of Notre Dame) ที่อุทิศภารกิจหลักในการให้การศึกษา สอนคำสอนแก่บรรดาเด็กผู้หญิง ซึ่งในยามที่ท่านมรณภาพสิ้นชีวิตไปนั้น ก็ได้มีอารามคอนแวนต์อีก 15 สถานเกิดขึ้นสืบทอดต่อจากท่านมา

Administrator

Latest from Administrator

back to top