พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญประจำวัน

บุญราศี มารีย์ ฟอนตาเนลล่า

ท่านเป็นผู้มีญาณเห็นนิมิต และเป็นผู้เข้าถึงฌาน และท่านก็เป็นผู้หนึ่ง ที่เป็นเหยื่อของการโจมตี การกลั่นแกล้งของปีศาจ ที่คอยมาผจญรังควาญท่านอย่างเป็นนิตย์

บุญราศี ชาร์ลส สตีบ

ท่านเกิดมาในครอบครัวลูเทอรันที่มั่งคั่งร่ำรวย และในระหว่างการศึกษาอยู่ในเวโรนา ประเทศอิตาลีอยู่นี่เอง

นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน

ท่านได้เริ่มฝึกเดินเท้าเปล่าระหว่างที่อยู่ในคณะ ตามคำแนะนำของนักบุญเทเรซ่า แห่ง อวิล่า ท่านรับนามเป็น ยอห์น แห่ง ไม้กางเขน

นักบุญลูซี่ แห่ง เซราคิวซ

ท่านเป็นคริสตชนผู้มั่งคั่ง ผู้มีเชื้อสายต้นตระกูลมาจากทางกรีก ท่านถูกเลี้ยงดูให้เจริญวัยมาในครอบครัวผู้ศักดิ์สิทธิ์

พระสันตะปาปา นักบุญ ดามัสคัส ที่ 1

องค์อุปถัมภ์ : นักโบราณคดี

นอกจากนี้ตัวท่านเองยังได้ช่วยฟื้นฟูซึ่งห้องใต้ดิน วิหาร และสุสาน(คาตากอม)

Page 10 of 25
You are here: Home นักบุญตลอดปี