จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญประจำวัน

ท่านเป็นคริสตศาสนิกชนที่ได้กลับใจหันมารับเชื่อในวัย 12 ปี หากแต่บิดาของท่านกลับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจ 

You are here: Home นักบุญตลอดปี