พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญประจำวัน

ท่านกลายเป็นผู้รับใช้ของ สายประคำศักดิ์สิทธิ์ ของเจ้าอาวาสในคณะโดมินิกัน ใน ลิมา ประเทศ เปรู

ท่านก็ได้ต่อสู้อย่างหนักกับพวกลัทธิเทียมเท็จนอกรีต

ท่านเกิดมาในแถบทางบาสค์ ที่เอโลรริโอ้ เขตสังฆมณฑลวิคตอเรีย ประเทศสเปน และได้เข้าร่วมกับคณะโดมินิกัน

นักบุญ อิกนาทิอุส แห่ง โลโยล่า

 องค์อุปถัมภ์ : เขตประเทศสเปน, คณะเยซูอิต, สังคมแห่งพระเยซูเจ้า, การบริหารจิตวิญญาณ, การล่าถอย

นักบุญ เปโตร คริโซโลกุส 

สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : บิชอปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา ซิคตุส ที่ 3 , บิชอปถือจานในมือ

นักบุญ มาร์ธา 

     องค์อุปถัมภ์ : คนดูแลบ้าน, การปรุงอาหาร, นักโภชนการ, ผู้รับใช้ในเรือน, แม่บ้าน, คนซักแห้ง, ผู้รับใช้, คนงานหญิง, นักเดินทาง, สาวใช้
     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ไม้กวาด, กุญแจ, ทัพพี

You are here: Home นักบุญตลอดปี