ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
นักบุญประจำวัน

นักบุญ เฟรเดริค แห่ง อูเทรชท์

สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : บิชอปถูกดาบ 2 เล่มเสียดแทงทะลุ, บิชอปถูกชาย 2 คนแทง

Carmelite Martyrs of Compiegne Sixteen Blessed Teresian Martyrs of Compiègne 

บรรดามรณะสัขขีแห่งคาเมไลท์ แห่ง คอมเปียน์ หรือ 16 บุญราศี มรณะสัขขีเทเรเซี่ยน แห่ง คอมเปียน์

นักบุญ มารีย์ มักดาลีน พอสเทล

   

ท่านมีศักดิ์เป็นป้าของบุญราศี พลาซิเด วีเอล ท่านได้รับการศึกษาจากคณะเบเนดิคทิน ที่ วาล็อกเนส

นักบุญ โบนาเวนเจอร์ แห่ง บักนอเรจิโอ 

องค์อุปถัมภ์ : ต้านปัญหาเกี่ยวกับลำไส้, บักนอเรจิโอ อิตาลี, มหาวิทยาลัย นักบุญ โบนาเวนเจอร์ นิวยอร์ค

You are here: Home นักบุญตลอดปี