พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญประจำวัน

นักบุญนอร์เบิร์ต

องค์อุปถัมภ์ : โบฮีเมีย, สังฆมณฑล แมกเดเบิร์ก เยอรมัน, สันติภาพ

นักบุญ โบนิเฟซ

องค์อุปถัมภ์ : ผู้กลั่น, ผู้ตัด, ช่างตัดเสื้อ, สังฆมณฑลฟูลด้า เยอรมัน, สังฆมณฑลมานิโทบ้า แคนนาดา

นักบุญ อชิลิโอ คิวานูคะ

         ท่านเกิดในบูกันดา ประเทศอูกันด้า เป็นสมาขิกของกลุ่มชนเผ่าลูกาวี และดำรงตำแหน่งเป็นนายเสมียน ข้ารับใช้ของกษัตริย์มวันกะ

ท่านเป็นพระในโรม ประเทศอิตาลี และเป็นที่เลื่องลือถึงความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ท่านมรณภาพเฉกเช่นมรณะสัขขีร่วมกับนักบุญเปโตร ผู้ไล่ผี

นักบุญจัสติน มรณะสักขี
องค์อุปถัมภ์ : นักปรัชญา, นักพูด, การถกปัญหาทางธรรม, ผู้อ่านพระคัมภีร์, ผู้บอกกล่าว
You are here: Home นักบุญตลอดปี