พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญประจำวัน

ท่านเป็นหญิงสาวผู้ยึดมั่นถือสัตยาบรรณแน่วแน่โดยลำพังส่วนตน

ท่านก็ตัดสินใจถือสันโดษไปเป็นฤาษีเก็บตัวตามป่าตามเขา อย่างที่ท่านปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระเป็นเจ้า

ท่านยังนิพนธ์บทเพลง และบทสดุดี สรรญเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และธรรมชาติแวดล้อมในโลก

Page 21 of 25
You are here: Home นักบุญตลอดปี