จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญประจำวัน

ท่านเป็นหญิงสาวผู้ยึดมั่นถือสัตยาบรรณแน่วแน่โดยลำพังส่วนตน

ท่านก็ตัดสินใจถือสันโดษไปเป็นฤาษีเก็บตัวตามป่าตามเขา อย่างที่ท่านปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระเป็นเจ้า

ท่านยังนิพนธ์บทเพลง และบทสดุดี สรรญเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และธรรมชาติแวดล้อมในโลก

Page 21 of 25
You are here: Home นักบุญตลอดปี