“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
นักบุญประจำวัน
นักบุญ จานัวร์ริอุส
องค์อุปถัมภ์ : ธนาคารเลือด, ต่อต้านการระเบิดของภูเขาไฟ
Page 22 of 25
You are here: Home นักบุญตลอดปี