-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
นักบุญประจำวัน

นักบุญ ซัลวิอุส แห่ง อัลบี

     ท่านเป็นบิชอปแห่งอัลบี และเป็นพระสหายของพระสันตะปาปา เกรเกอรี่ ที่ 1 เดอะ เกรท
นักบุญ เปโตร เคลเวอร์
องค์อุปถัมภ์ : ชาวแอฟริกันอเมริกัน, ภารกิจที่แอฟริกัน, ต่อต้านระบบทาส, คนผิวดำ, ภารกิจในต่างชาติ, ความยุติธรรมทางเชื้อชาติ, ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ 
   
     ตามคำบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมา ก็บอกว่าเป็นสถานที่นี้เองที่เป็นที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิม และนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีอา
นักบุญ คลาวด์
องค์อุปถัมภ์ : ช่างทำตะปู
ท่านเป็นคนในราชวงศ์ฝรั่งเศส คือ เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์โคลโดเมียร์ และ พระนาง โคลทิลด์ โดยมีกษัตริย์โคลวิส เป็นพระปัยกา และนักบุญ โคลธิลด้า เป็นพระปัยยิกา
นักบุญ แม็กนัส
องค์อุปถัมภ์ : ต้านลูกเห็บ, ต้านพายุหิมะ, ต้านฟ้าผ่า, ต้านงู, ต้านแมลง เห็บไร กวนใจ, พิทักษ์พืชผล

นักบุญ เบอร์ทีน

     ท่านได้รับการศึกษามาจากอารามแห่งลูเซยูล ประเทศฝรั่งเศส และเป็นที่เลื่องลือถึงการประกบติดแน่น

Page 23 of 25
You are here: Home นักบุญตลอดปี