ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
นักบุญประจำวัน

นักบุญ โมนิก้า


องค์อุปถัมภ์ : เหยื่อที่ถูกละเมิด, ผู้ติดสุรา, ผู้เป็นโรคสุราเรื้อรัง, การแต่งงานที่ยากลำบาก

นักบุญเทเรซ่า เดอ เยซู ยอร์เน็ต วาย อิบราส์

หรือที่รู้จักกันในอีกนามหนึ่งว่า นักบุญเทเรซ่า แห่ง พระเยซูเจ้า 

นักบุญ เพเรกรินุส

         ถูกจับจำคุก ถูกดึงยืดตัว ถูกทุบตีด้วยไม้กระบอง ถูกเผาไฟ และสุดท้ายถูกเฆี่ยนตีด้วยแส้จนสิ้นชีวิต

นักบุญ บาร์โทโลมิว อัครสาวก


องค์อุปถัมภ์ :
ต้านโรคทางประสาท, ต้านโรคประสาทอักเสบ, ต้านอาการชัก

นักบุญ ฟิลิป เบนิซี

     ท่านมาจากครอบครัวชนชั้นสูงชาวอิตาเลียน และยังเป็นนักเรียนหัวกะทิผู้มากด้วยความสามารถ

นักบุญ แอนดรูว แห่ง ฟิโซล


ท่านเกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูงชาวไอริช และเป็นพี่น้องร่วมกันกับนักบุญ บริดเจต ผู้เยาว์

Page 24 of 25
You are here: Home นักบุญตลอดปี