-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
นักบุญประจำวัน

นักบุญ ยอแซฟ แห่ง อาริมาเทียร์

ท่านเป็นชาวอิสราเอลผู้มั่งคั่งร่ำรวย เป็นเจ้าของโรงงานเหมืองดีบุกในคอร์นเวล และเชื่อว่ามีความเกี่ยวพันทางญาติกับพระเยซูเจ้าด้วย เช่นเดียวกับการที่ท่านเป็นนักเรียนและสานุศิษย์ของพระองค์ในเวลาเดียวกัน

พวกท่านคือกลุ่มมรณสัขขีแห่งอเมริกาเหนือ และประเทศแคนาดา 

 ผู้ได้ใช้หอกแทงที่สีข้างของพระเยซูคริสต์ ขณะที่พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนอยู่นั่นเอง หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ท่านก็ประจักษ์เชื่อว่าพระเยซูเจ้า

ท่านได้สละทรัพย์สมบัติของวงศ์ตระกูล ขายสิ้นเสียหมด และนำเงินที่ได้นั้นไปจ่ายแจกให้กับผู้ยากไร้ ตลอดจนซื้ออิสรภาพให้กับข้าทาส

ท่านหันเหออกจากโลก หันหน้าเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแทน ด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเร่าร้อน และเปี่ยมศรัทธาอย่างไม่รู้เหนื่อย

ท่านเป็นบุตรในครอบครัว ตระกูลแห่งสภาสูงจากคอร์โดบา ประเทศสเปน ท่านได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตมาอย่างเพียบพร้อม

You are here: Home นักบุญตลอดปี