จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญประจำวัน

พระสันตะปาปา นักบุญ ฮิลารี่

 ท่านเป็นที่เลื่องลือรู้จักถึงในฐานะผู้พิทักษฺปกป้องสิทธิ์อันชอบธรรมของบรรดาพระบิชอป

You are here: Home นักบุญตลอดปี