จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญประจำวัน

นักบุญ ยอห์น บอสโก

ท่านเป็นคนดีและซื่ออย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม

นักบุญ อัลเดกุมดิส

ท่านก็สามารถปฏิบัติหน้าที่พันธกิจทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยม อันเป็นผลมาจากความตั้งใจจริงของท่าน

นักบุญ คอนสแตนติอุส แห่ง เพรูเกีย

ท่านออกประกาศ แพร่ธรรมให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลาย พร้อมกับการประกอบกิจศรัทธา ให้ความค้ำจุนอภิบาลซึ่งผู้ยากไร้ทั้งหลาย 

นักบุญ โทมัส อไควนัส

ท่านได้รับนิมิตการไขแสดงจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำให้ท่านเปี่ยมด้วยความสุขเลิศล้ำเกินบรรยาย เหนือพรรณนาใดๆ

นักบุญ แองเจล่า เมริซี่

ท่านได้รวบรวมกลุ่มนักเรียนหญิง และเริ่มก่อร่างสร้างสถาบันอันจะกลับกลายเป็น สถาบันแห่งนักบุญ เออร์ซูล่า หรือ คณะเออร์ซูลีน ซิสเตอร์ ในภายหลัง

นักบุญ ทิโมธี

ท่านประกอบพันธกิจมิชชนนารีแห่งการประกาศแพร่ธรรมไปตามที่ต่างๆ

You are here: Home นักบุญตลอดปี