พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญประจำวัน

นักบุญ ยอห์น บอสโก

ท่านเป็นคนดีและซื่ออย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม

นักบุญ อัลเดกุมดิส

ท่านก็สามารถปฏิบัติหน้าที่พันธกิจทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยม อันเป็นผลมาจากความตั้งใจจริงของท่าน

นักบุญ คอนสแตนติอุส แห่ง เพรูเกีย

ท่านออกประกาศ แพร่ธรรมให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลาย พร้อมกับการประกอบกิจศรัทธา ให้ความค้ำจุนอภิบาลซึ่งผู้ยากไร้ทั้งหลาย 

นักบุญ โทมัส อไควนัส

ท่านได้รับนิมิตการไขแสดงจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำให้ท่านเปี่ยมด้วยความสุขเลิศล้ำเกินบรรยาย เหนือพรรณนาใดๆ

นักบุญ แองเจล่า เมริซี่

ท่านได้รวบรวมกลุ่มนักเรียนหญิง และเริ่มก่อร่างสร้างสถาบันอันจะกลับกลายเป็น สถาบันแห่งนักบุญ เออร์ซูล่า หรือ คณะเออร์ซูลีน ซิสเตอร์ ในภายหลัง

นักบุญ ทิโมธี

ท่านประกอบพันธกิจมิชชนนารีแห่งการประกาศแพร่ธรรมไปตามที่ต่างๆ

You are here: Home นักบุญตลอดปี