-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
บทภาวนา
นพวารแม่พระสายจำพวก

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 13 July 2011 13:28 Written by Administrator Wednesday, 13 July 2011 13:06

นพวารแม่พระแห่งภูเขาคารแมล

บทภาวนาสำหรับสวดทุก ๆ วัน

            ข้าแต่พรหมจารีผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและราชินีแห่งคารแมล พระนางเป็นความหวังของผู้ทนทุกข์และเป็นความบรรเทาใจของผู้โศกเศร้า โปรดอย่ามองดูบาปของข้าพเจ้าเลย แต่ว่าเพียงแต่ระลึกถึงเท่านั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นวิญญาณที่น่าส่งสารซึ่งพระบุตรของพระนางได้ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ และดวงใจข้าพเจ้าได้ถูกประทับตราจากสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์ของพระนางแล้ว โปรดฟังคำอ้อนวอนของข้าพเจ้าด้วย ถ้าเป็นเพื่อสิริมงคลของพระเป็นเจ้า และเพื่อเทิดเกียรติของพระนางและเพื่อความรอดของวิญญาณข้าพเจ้าแล้ว ขอพระนางประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าวอนขอในนพวารนี้ด้วยเทอญ อาแมน

 

 
You are here: Home บทภาวนา