เชิญร่วมมิสซาที่เซนหลุยส์

Print

เชิญร่วมมิสซาทุกวันอังคาร เวลา 10 โมง ณ วัดพระจิต ที่รพ.เซนต์หลุยส์

ภายในพิธีมิสซามีทั้งภาษาไทย และภาษาลาติน

เชิญรับพระกายและพระโลหิตในพิธีมิสซา (สำหรับผู้ที่เตรียมตัวมาอย่างดี)

หลังพิธีมิสซามีรับพร  โดยคุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม