-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
พระมารดาแห่งชาวโลก

พระมารดาแห่งชาวโลก (9)

เรื่องจริงของนักโทษประหาร โคลด์ นิวแมน (1944) 

โดย จอห์น เวนนัน. ลงใน"คาทอลิก แฟมีลี่ นิวส์" มีนาคม 2001

Wednesday, 14 September 2011 16:35

แองลิกันกับคาทอลิก

Written by Administrator

     เนื้อหาในเอกสารได้กล่าวไว้ว่า “เราเชื่อว่าไม่มีเหตุผลทางเทวศาสตร์ใดที่จะแบ่งแยกศาสนจักรในประเด็นนี้” เอกสารยังบอกอีกว่า การอุทิศถวายตัว เทิดทูน แม่พระ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เด่นชัดของทาง คาทอลิก และ ออร์โธด็อกซ์ มีต้นกำเนิดมาจากข้อความในพระคัมภีร์ และธรรมเนียมปฏิบัติ(ธรรมประเพณี)ของ คริสตชนในยุคแรก ๆ ซึ่งก็ทำให้เรื่องนี้จัดเป็นมรดกส่วนหนึ่งของทางแองลิกันด้วย

    

     กลุ่มผู้ก่อตั้งนิกายโปรแตสแตนท์ในยุคแรก ๆ ล้วนยอมรับข้อความจริงที่ว่าพระนางมารีย์ทรงเป็นองค์พรหมจารีนิรันดร สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเรื่องนี้เป็นเพียง “ธรรมเนียมปฏิบัติ” โดยไม่มีรากฐานสนับสนุนมาจากรพระคัมภีร์เลย หากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขัดต่อข้อความในพระคัมภีร์จริง ทำไมถึงไม่มีใครเห็นหรือจำแนกได้อย่างชัดเจนเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับโปรแตสแตนท์ในช่วง 150 ปีมานี้ละ? (ตั้งแต่ช่วงเสรีนิยมทางเทววิทยา) ผู้ซึ่งได้ทิ้งทัศนคติที่ถือกันมาก่อนหน้านี้? บางคนเชื่อกันว่าพระเยซูทรงมีน้องชายคนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดด้วย (แต่แนวคิดนี้ก็ขัดแย้งกับข้อคำสอนของคาทอลิก) และแน่นอน ขัดแย้งกับข้อความเชื่อเอกฉันท์ของชาวโปรแตสแตนท์เริ่มแรกด้วย

     เครื่องหมายยิ่งใหญ่ปรากฏในสวรรค์ คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ นางมีครรภ์แก่ กำลังร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจะคลอดบุตร

Page 1 of 2
You are here: Home พระมารดาแห่งชาวโลก