ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
Wednesday, 14 September 2011 16:35

แองลิกันกับคาทอลิก

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

แองลิกัน กับ คาทอลิก พบข้อตกลงร่วมกันเรื่องบทบาทของพระแม่มารีย์ต่อชีวิตคริสตชน

โดย ซินดี้ วู้ดเด้น

5/16/2005

    ATICAN CITY (CNS)— แม้ว่าทางคาทอลิกอาจเพิ่มความระมัดระวังกับการอุทิศเทิดทูนพระนางมารีย์มากขึ้น แต่กระนั้นก็ดีการเคารพให้เกียรติพระนาง และการแสวงหาความช่วยเหลือจากพระนาง ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่แยกแอ งลิกันกับคาทอลิกออกจากัน และอาจพูดได้ว่านี่เป็นจุดเชื่อมจุดใหม่ของนิกายทั้งสอง

     คณะกรรมาธิการ นานาชาติ แองลิกัน-คาทอลิก ได้แถลงถึงสนธิสัญญาข้อตกลงร่วมเรื่อง “พระนางมารีย์: พระ หรรษทานและความหวังในองค์พระคริสต์” (Mary: Grace and Hope in Christ) 16 พฤษภาคม

    เนื้อหาในเอกสารได้กล่าวไว้ว่า “เราเชื่อว่าไม่มีเหตุผลทางเทวศาสตร์ใดที่จะแบ่งแยกศาสนจักรในประเด็นนี้”

    เอกสารยังบอกอีกว่า การอุทิศถวายตัว เทิดทูน แม่พระ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เด่นชัดของทาง คาทอลิก และ ออร์โธด็อกซ์ มีต้นกำเนิดมาจากข้อความในพระคัมภีร์ และธรรมเนียมปฏิบัติ (ธรรมประเพณี) ของคริสตชนในยุคแรก ๆ ซึ่งก็ทำให้เรื่องนี้จัดเป็นมรดกส่วนหนึ่งของทางแองลิกันด้วย

    ในปฏิทินพิธีกรรมนั้นทั้ง แองลิกัน และ คาทอลิก ได้ใส่เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในชีวิตของพระนางมารีย์ลงในปฏิทินด้วย และในบทสวดอย่างเป็นทางการของทั้งสองนิกายก็ต่างเรียกพระนางว่า “ผู้ทรงพรหมจารีย์อยู่เป็นนิจ” (ever virgin) และ “พระมารดาของพระเจ้าผู้ทรงลงมาบังเกิด” (Mother of God Incarnate)

     จากการศึกษา “ความเชื่อร่วมกันเรื่องพระนางมารีย์” (our shared belief concerning the Blessed Virgin Mary) สมาชิกทีมเสวนาต่างหวังที่จะจัดหา “บริบทเรื่องน่าชื่นชมยินดีร่วมกันในข้อความเชื่อเรื่องพระนางมารีย์” (context for a common appreciation of the Marian dogmas) สำหรับการปฏิสนธินิรมลนิรมล และ เรื่อง การเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนาง (Assumption) ซึ่งแยกแองลิกัน กับ คาทอลิก จากกันถึง 150 ปี

     ขณะที่ทางวาติกัน และ สหพันธ์แองลิกัน ได้แถลงการณ์เอกสารฉบับใหม่เพื่อการศึกษาและเสวนา ทั้งสองฝ่าย ไม่ได้พิจารณาเอกสารนั้นให้เป็นทางการ จนกระทั่งทางวาติกันและที่ประชุมแลมเบธของแองลิกัน ได้ยืนยันเอกสารนั้นอย่างเป็นทางการ

     ในช่วงบทนำของเอกสารนั้น

     อาร์ค บิชอพ อเล็กซานเดอร์ เจ บรูเน็ต แห่ง ซีเอ็ตเตอร์ ประธานร่วมคาทอลิก ร่วมกับ ประธานร่วมฝั่งแองลิกัน อาร์ค บิชอพ ปีเตอร์ เอฟ คาร์นลี่ แห่ง เพิร์ธ ออสเตรเลีย ได้เขียนว่า “จากคำแถลงการฉบับนี้ เราต้องเผชิญกับข้อความเชื่ออย่างตรงไปตรงมา ข้อความเชื่อที่ดูจะเต็มสมบูรณ์ สำหรับฝั่งคาทอลิก แต่ดูเป็นเหมือนเรื่องแปลกใหม่สำหรับทางแองลิกัน” จากคำแถลงของพระสันตะปาปาผู้มิรู้พลั้ง ทางศาสนจักรคาทอลิกได้ประกาศอย่างเป็นทางการในปี 1854 ว่าพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล และในปี 1950 กับข้อความเชื่อว่าพระนางได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและ วิญญาณ

     เพราะว่าแองลิกันและนิกายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คาทอลิกไม่ได้ยอมรับถึงความมิรู้พลั้งขององค์พระสันตะปาปา และเพราะข้อความเชื่อทั้งสองไม่มีกล่าวถึงอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ ทำให้ข้อความเชื่อทั้งสองนั้นเป็นเสมือนข้อ อุปสรรคสำคัญในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในแต่ละนิกาย

     ในเวลา 5 ปีที่พวกเขาได้ใช้เวลาจัดการกับเอกสารฉบับนี้ สมาชิกของ ARCIC ไม่ได้พยายามที่จะตั้งคำถามกับ เรื่องความมิรู้พลั้งของพระสันตะปาปา แต่กลับกัน พวกเขาพยายามให้ความสำคัญกับเนื้อหาของข้อความเชื่อ ทั้งสองนั้น ด้วยการอ้างเทียบกับข้อความในพระคัมภีร์ และข้อเขียนของนักเทววิทยาคริสตจักรในยุคแรก ๆ และแถลงการของสภาศาสนจักรในสมัยก่อนที่คาทอลิก กับ แองลิกันจะแยกออกจากกัน

     “มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะศรัทธาในพระคัมภีร์โดยไม่ยอมรับพระนางมารีย์อย่างจริงจัง” เอกสารนั้นเขียนไว้เช่นนั้น “ทั้งแองลิกัน และ คาทอลิก ต่างยืนยันตรงกัน” ว่าพระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า พระนางทรงเป็นพรหมจารีย์ และทรงครรภ์พระเยซูด้วยอำนาจเดชะพระจิตเจ้า

     นักเทววิทยาคริสตจักรในยุคแรก ๆ สอนว่า พระนางมารีย์ยังคงความเป็นพรหมจารีย์ตลอดไป “จุดนี้สะท้อนว่า ความเป็นพรหมจรรย์ บริสุทธิ์ มิใช่เพียงถูกเข้าใจแค่ความบริสุทธิ์ทางกาย แต่หมายถึงการเปิดใจกว้างจากภายใน การสุภาพนบนอบเชื่อฟัง และ การหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวต่อองค์พระคริสต์ด้วย”


(Page 1 of 2)
Last modified on Wednesday, 14 September 2011 17:10

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home