“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
Wednesday, 14 September 2011 16:35

แองลิกันกับคาทอลิก - 1

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

     แต่กระนั้นในช่วงศตวรรษที่ 16 กลุ่มปฏิรูปก็เรียกร้องที่จะระงับการอุทิศเทิดทูนพระนางมารีย์ที่ดูเหมือนจะมาก เกินกว่าในพระคัมภีร์ และ ธรรมเนียมปฏิบัติ ARCIC กล่าว “ในประชาชนผู้นับถือศาสนา พระนางมารีย์ถูกมองในฐานะคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และในฐานะผู้ประทานการอัศจรรย์ด้วยพระพรจากพระเป็นเจ้า”

    กลุ่มปฏิรูปได้ตอบโต้ด้วยการ “ต่อต้านการเทิดทูนพระนางซึ่งยกพระนางในฐานะคนกลางที่เทียบเคียงพระเยซูเจ้า หรือบางครั้งอาจแทนที่พระองค์” กลุ่มปฏิรูปเน้นย้ำบทบาทของพระเยซูคริสต์ในฐานะคนกลางเพียงคนเดียวที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ซึ่งทำให้พวกเขาปฏิเสธ “การมากเกินไปที่มีจริงและเห็นชัดในการให้ความเคารพพระนางมารีย์” และมันได้พลอยทำลายคุณลักษณะอันดีงามแง่บวกของการเคารพเทิดทูนพระนางด้วยเช่นกัน และลดบทบาทจนแทบไม่ มีที่ให้พระนางในศาสนจักร

     “จนกลายเป็น การแยกว่าเป็นคาทอลิกหรือไม่ ดูจากว่าให้ความสำคัญกับการเคารพพระนางมารีย์แค่ไหน” และการเติบโตของเคารพพระนางที่สอดคล้องกับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งนำไปสู่การ ประกาศเรื่องการปฏิสนธินิรมล และ การเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนาง

     ถึงแม้ทางแองลิกันอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการประกาศข้อความเชื่อนี้ แต่สมาชิก ARCIC ก็เห็นว่า ข้อคำสอนนี้ ดูมีเหตุผลเมื่อมองในมุมมองของพระคัมภีร์ ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกผู้รับใช้พระองค์มาปฏิบัติพันธกิจ พิเศษของพระองค์อย่างไร และตอบแทนพวกเขาเหล่านั้น ผู้เต็มใจติดตามพระองค์ และให้ความร่วมมือหมด หัวใจในแผนการของพระองค์อย่างไร สมาชิก ARCIC กระตุ้นให้ทางคาทอลิก และ แองลิกัน มองไปยังข้อความเชื่อในบริบทบทที่ 8 ของจดหมาย นักบุญเปาโลอัครสาวกถึงโรมันที่ยืนยันว่า “เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้น พระองค์ทรงกำหนดล่วงหน้าจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของ พระองค์ด้วย เพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมาก ผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ ทรงเรียก ผู้ที่ทรงเรียกนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม ผู้ที่ทรงบันดาลให้เป็นชอบธรรมนั้น พระองค์ ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วย”

     เอกสารเสริมว่า “พระนางมารีย์ถูกกำหนดตั้งแต่แรกเริ่มในฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก ทรงเรียก และได้รับซึ่งพระหรรษทานจากพระเจ้าโดยอาศัยอำนาจเดชะพระจิต สำหรับพันธกิจที่พระนางต้องแบกรับ” สมาชิก ARCIC กล่าวเรื่องข้อความเชื่อเรื่องการปฏิสนธินิรมลว่า พระศาสนจักรคาทอลิกได้อธิบายอย่างเฉพาะ เจาะจงว่าพระนางมารีย์ปราศจากบาปด้วย “ฤทธิ์กุศลของพระเยซูริสต์” ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันว่าพระนางมารีย์ นั้นเป็นเช่นเดียวกับบุคคลคนอื่น ๆ ที่เกิดมาก่อนและหลังพระเยซูคริสต์ แล้วได้รับความรอดผ่านพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพ ของพระองค์

     ด้วยเหตุนี้เอง สมาชิกเสวนาจึงกล่าวว่า “เราสามารถยืนยันร่วมกันได้ว่า พันธกิจการไถ่กู้ของพระเยซูคริสต์ ทำงานย้อนหลังไปถึงพระนางมารีย์ ตั้งแต่แรกเริ่มของพระนางจนถึงสุดท้ายของช่วงชีวิตพระนาง”

     สมาชิก ARCIC ยังคงกล่าวอีกว่า ถึงแม้จะไม่มีข้ออ้างอิงตรงๆ ในพระคัมภีร์ถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตพระนางมารีย์ แต่พระคัมภีร์ได้เอ่ยถึงผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คนอื่น ๆ อย่างเช่น เอลิยาห์ และ เอโนค ว่าพวกท่านได้รับการ ยก (ทั้งกาย) ขึ้นไปอยู่เคียงข้างพระเป็นเจ้าในช่วงสุดท้ายของชีวิตบนโลกของพวกท่านด้วยเช่นกัน

     “เราพึงระลึกว่าข้อความเชื่อเรื่องการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางไม่เกี่ยวกับจุดยืน ว่าพระนางจบชีวิตบนโลกนี้อย่างไร และไม่ใช่เรื่องของการตายและกลับคืนชีพ แต่เป็นการสรรเสริญสมโภชใน พระราชกิจที่พระเป็นเจ้าทรงกระทำในพระนาง” คำปราศรัยกล่าว

     “เราสามารถยืนยันร่วมกันว่า ข้อความสอนที่ว่าพระเจ้าทรงรับพระนางมารีย์ขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ อย่างรุ่งโรจน์นี้สอดคล้องกับข้อความในพระคัมภีร์ และสิ่งนี้สามารถเข้าใจผ่านทางพระคัมภีร์ได้เท่านั้น”

     คณะกรรมการเสวนากล่าว ARCIC ยังคงมองไปยังความแตกต่างของการอุทิศเทิดทูนพระนางระหว่างทางแองลิกัน กับ คาทอลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางคาทอลิกมักจะร้องขอพระนางมารีย์ให้สวด และร้องวิงวอนเพื่อพวกตน คณะกรรมการเสวนาให้ความสำคัญกับข้อคำสอนคริสเตียนที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับ มนุษยชาติแต่เพียงพระองค์เดียว แต่การที่จะขอเพื่อน, ศิษยาภิบาล หรือแม้แต่ใครก็ตามที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ให้อธิษฐานเผื่อให้ใครสักคนหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็นการปฏิเสธความจริงที่ว่าเป็นพระเป็นเจ้าพระองค์เดียวนั่นเองที่ ตอบสนองคำภาวนาของชาวเรา

     แต่เพราะทางคาทอลิกและแองลิกันเชื่อว่าพระนางมารีย์ตอนนี้อยู่ในสวรรค์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระนาง ให้กำเนิดแล้ว “พระนางถูกเชื่อว่าเป็นผู้คอยทำหน้าที่ช่วยเหลือชาวเราผ่านคำภาวนาอันร้อนรนของพระนาง”

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0502975.htm

(Page 2 of 2)
Last modified on Wednesday, 14 September 2011 17:10

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home