จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา

ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา (55)

+อธิษฐานอดอาหาร มีชัยเหนือกองทัพมหาศาล+

+อธิษฐานอดอาหาร มีชัยเหนือกองทัพมหาศาล+
นักบุญเยเนเวียฟ (Saint Genevieve) ผู้ปกป้องประเทศจากกองทัพศัตรูด้วยการอดอาหารอธิษฐาน

Wednesday, 06 June 2012 12:19

คิม ฟุค

Written by Administrator

คิม ฟุค --- ฉันพบว่าการบ่มเพาะความเกลียดเอาไว้สามารถฆ่าฉันได้

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
แปลจากหนังสือ The Holy Mass 

ภาควจนพิธีกรรม แม่พระให้ฉันกล่าวตามดังนี้ “พระเจ้าข้า วันนี้ลูกปรารถนาจะฟังพระวาจาของพระองค์แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โปรดให้พระจิตของพระองค์ชำระจิตใจของลูก เพื่อให้พระวาจาของพระองค์จำเริญงอกงามขึ้นภายในและบันดาลให้จิตใจของลูกมีแต่เจตนาอันดีงาม”

ประเทศอิรัก- - -คริสตชนบนทางกางเขน

     กลุ่มมุสลิมนิกายชีอะห์ นิกายสุหนี่ และชาวเคิร์ด คริสตชนในอิรักเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่พยายามรวมตัวกันเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ก็แทบไม่มีสื่อทั้งจากตะวันตกและตะวันออกให้ความสนใจเลย สื่อต่างๆ มองดูพวกเขาเสมือนเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์

+ความไม่เหมือนที่แตกต่าง ทูตสวรรค์ในคริสตศาสนาและเทวดาในศาสนาอื่น++

ความมีอยู่จริงของจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีร่างกายซึ่งพระคัมภีร์เรียกเป็นประจำว่าทูตสวรรค์ เป็นข้อความจริงของความเชื่อ

+++นิมิตเรื่องสตรีและมังกร+++

วว 12:1-17 นิมิตเรื่องสตรีและมังกร

เครื่องหมายยิ่งใหญ่ปรากฏในสวรรค์ คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวง

Page 1 of 6
You are here: Home ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา