-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
Monday, 14 March 2011 19:45

พระสันตะปาปา โดย คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

พระสันตะปาปาพระองค์แรก: สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปโตร St. Peter ค.ศ.67 (ฉลอง 29 มิถุนายน)

"เรามอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้
จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย" ( มัทธิว ๑๖.๑๙ )

        นักบุญเปโตร : เกิดที่หมู่บ้านเบธไซดาใกล้ทะเลสาบธิเบรีอัส บิดาชื่อยอห์นหรือโยนา มีอาชีพเป็นชาวประมงแต่งงานกับหญิงชาวคาเปอร์นาอุม แอนดรูว์น้องชายเป็นผู้แนะนำให้ไปหาพระเยซูเจ้า ท่านมีชื่อที่เพื่อนๆ เรียกกันบ่อยถึงสี่ชื่อคือ ซีเมออน ซีมอน (เป็นชื่อภาษายิว) เปโตร (ชื่อนี้รากศัพท์มาจากภาษากรีกเป็นชื่อเล่นที่พระเยซูเจ้าตั้งให้ และก็ใช้เรียกมากที่สุด) และเคฟัส เป็นภาษาอาราเมอิกที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าเปโตร
        ลักษณะนิสัย : ของอัครสาวกเปโตรเป็นคนค่อน ข้างจะมุทะลุแต่ก็จริงใจ เมื่อมาร่วมกลุ่มกับศิษย์คนอื่นๆ แล้วจะเห็นได้ว่าบทบาทของท่านเปโตรนั้นเด่นกว่าใครๆ จนพระเยซูเจ้าเองก็วางพระทัย เพราะลักษณะนิสัยที่แม้จะมุทะลุแต่ก็ซื่อสัตย์และจริงใจ อัครสาวกเปโตรรักพระเยซูเจ้ามากจนรู้สึกน้อยใจ เมื่อพระเยซูเจ้าถามถึงสามครั้งว่าท่านรักพระองค์หรือไม่ ในบรรดาศิษย์ทั้งหลายดูเหมือนว่าเปโตร ยากอบและยอห์นจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าอัครสาวกท่านอื่นไม่ว่าจะไปที่แห่งใดพระ เยซูเจ้าก็มักจะพาพวกเขาไปด้วย หรืออาจจะเป็นว่าบรรดาอัครสาวกเหล่านี้ไม่เคยห่างพระองค์เลยตลอดเวลาที่พระ เยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอน

         กระนั้นก็ตามมีบางคราวเหมือนกันที่พระเยซูเจ้าตำหนิออัตรสาวกเปโตรตรง ๆ เพราะความรักที่ไม่พยายามเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า เมื่อคราวที่อัครสาวกเปโตรพยายามทัดทานไม่ให้พระเยซูเจ้าเดินไปสู่หนทางแห่ง กางเขน (มธ. 16:21-23) เป็นอัครสาวกเปโตรนี่เองที่ทำให้เราเข้าใจถึงพระเทวภาพของพระเยซูเจ้า ในคำสารภาพของท่านว่า พระเยซูคือพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ในอัครสาวกเปโตรเราได้เห็นความอ่อนแอของความเป็นมนุษย์ที่เพิ่งบอกรักพระ อาจารย์ของตนไปไม่นาน เมื่อเผชิญกับการทดลองจริงๆ เขาก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับพระองค์ถึงสามครั้ง (ยน. 18:15-16; มธ. 26:34; ลก. 22:34) แต่ภายหลังก็เสียใจในสิ่งที่ตัวเองกระทำไป นักบุญเปโตรเป็นผู้ที่พระเยซูเจ้าไว้ในมากจึงทรงมอบอำนาจให้เป็นผู้สืบทอด ตำแหน่งของพระองค์ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “บนศิลานี้” (ชื่อ “เปโตร” แปลว่า “ศิลา) พระองค์จะสร้างพระศาลนจักรขึ้นมา (มธ. 16:18) จากคำกล่าวของพระเยซูเจ้าเช่นนี้เป็นการแต่งตั้งนักบุญเปโตรให้เป็นหัวหน้า ดูแลกลุ่มคริสตชนแทนพระองค์ และเป็นที่มาของตำแหน่งพระสันตะปาปาประมุของคริสตศาสนาคาทอลิกในเวลาต่อมา

          นักบุญเปโตรและนักบุญยอห์นเป็นผู้ที่ได้รับทราบข่าวเรื่องพระคูหาว่างเปล่า อัครสาวกทั้งสองวิ่งไปดูให้แน่ใจ และนักบุญเปโตรเข้าไปตรวจดูในพระคูหาก่อน
           เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว อัครสาวกเปโตรได้เป็นผู้นำกลุ่มคริสตชนที่เข้มแข็งท่านได้ทำอัศจรรย์หลาย ครั้งเป็นต้นในหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ.3:19) ท่านถูกจองจำแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้านำท่านออกไปจากที่คุมขังและท่านได้เทศน์ สอนอย่างกล้าหาญที่ลานกว้างด้วยการนำของพระจิตเช่นกัน (กจ. 5:17-21)
          นักบุญเปโตรให้ความสำคัญต่อพระเจ้าเป็นอันดับแรกเสมอ สิ่งใดที่พระเจ้าทรงอนุญาตก็สามารถทำได้ แม้แต่ในเรื่องการรับประทานสิ่งที่เป็นมลทินตามที่กฎหมายบัญญัติ
          นักบุญเปโตรได้เดินทางไปแถบเอเชียไมเนอร์ เพื่อประกาศพระวรสารของพระเยซูเจ้าแก่ชาวยิวและคนต่างศาสนา บางทีท่านอาจได้ไปที่เมืองโครินธ์ด้วยก็เป็นได้ (1 คร. 1:12) ก่อนจะเดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อประกาศพระวรสารในสมัยของจักรพรรดิเนโรปกครอง มีเรื่องเล่าว่า นักบุญเปโตรเดินทางออกจากกรุงโรมเมื่อทราบว่าทางการตามจับท่าน แต่ระหว่างทางท่านได้พบพระเยซูเจ้าดำเนินสวนทางมาจึงทูลถามพระองค์จะเสด็จไป ไหน พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าจะไปให้เขาตรึงไม้กางเขนอีกครั้งหนึ่ง อัครสาวกเปโตรเข้าใจว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้ท่านพลีชีพเป็น พยานถึงพระองค์จึงได้เดินย้อนกลับที่โรมและต่อมาท่านถูกจับตรึงไม้กางเขน ท่านได้บอกกับเพชฌฆาตว่า ตนเองไม่เหมาะสมจะได้รับการตรึงในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระ อาจารย์จึงขอให้ตรึงท่านบนไม้กางเขนโดยเอาศีรษะลง และท่านได้ถึงแก่มรณภาพเหมือนพระอาจารย์ที่ท่านรักประมาณปีคริสตศักราช 67 ได้มีการขุดหลุมฝังพระศพของท่าน พระศพของอัครสาวกเปโตรได้ถูกฝังบนเนินนี้เอง ซึ่งในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นสถานที่สร้างพระมหาวิหารนักบุญเปโตรหลังปัจจุบัน

(Page 1 of 2)
Last modified on Monday, 14 March 2011 20:33

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home