พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Wednesday, 18 May 2011 17:59

บรรดาเทวดา

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

   เมื่อพูดถึงเทวดาก็ย่อมมีผู้ที่ยิ้มแบบมีเลศนัยเพื่อจะได้รับรู้ว่า นั่นเป็นนิยายโบราณหรือเป็นนิทานเล่าสู่เด็กฟังเพื่อกล่อมให้เด็กหลับ และก็ยังมีอีกหลายคนที่เอาไปสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่นอกโลกหรือบางคนปฏิเสธเอาดื้อๆโดยอ้างว่า “ ไม่เคยมีใคร ” ได้เห็น แต่อย่างไรก็ดีการมีอยู่ของเทวดานั้นเป็นข้อความเชื่อประการหนึ่งของศาสนาคาทอลิกเรา

   พระศาสนจักรสอนว่า “ ความมีอยู่จริงของจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีร่างกายซึ่งพระคัมภีร์เรียกเป็นประจำว่าเทวดา เป็นข้อความจริงของความเชื่อ ” ( คำสอน 328) บรรดาเทวดา “ เป็นผู้รับใช้และผู้ส่งข่าวของพระเจ้า ” ( คำสอน 329) “ เทวดาในฐานะที่เป็นจิตล้วนจึงมีสติปัญญาและอำเภอใจ เป็นบุคคลที่ถูกสร้างและไม่รู้จักตาย มีความศักดิ์สิทธิ์ครบครันเหนือกว่าสิ่งสร้างทั้งหลายที่มองเห็นได้ ” ( คำสอน 330)
 
   นักบุญเกรโกรีองค์ใหญ่เรียกท่านว่า “ แพทย์สวรรค์ ” ท่านพูดว่า “ การมีอยู่ของเทวดาได้รับการยืนยันในแทบทุกหน้าของพระคัมภีร์ ” พระคัมภีร์เต็มไปด้วยการเข้าเกี่ยวข้องของเทวดาอย่างไม่ต้องสงสัย เทวดาปิดประตูสวรรค์ ณ แผ่นดิน ( ปฐก .3,24) ปกป้องโลท ( ปฐก .19) ช่วยอักกาและบุตรชายให้รอดตาย ( ปฐก . 21.17) รั้งมืออับราฮัมไว้ไม่ให้ฆ่าอีซาอักบุตรชาย ( ปฐก . 22,11) นำความช่วยเหลือและความบรรเทาใจมาให้เอลียาห์ (1 พกษ . 19,5) และอิสยาห์ ( อสย . 6,6) เอเสเคียล ( อสค .40,2) และดาเนียล ( ดนล . 7,16)
 
   ในพันธสัญญาใหม่เราก็พบเทวดาไปเข้าฝันนักบุญโยเซฟ ประกาศการประสูติของพระเยซูเจ้าแก่พวกเด็กเลี้ยงแกะ ปรนนิบัติพระเยซูเจ้าในที่เปลี่ยวและบรรเทาใจพระองค์ในสวนเกทเสมานี ประกาศการกลับคืนชีพของพระองค์และเป็นพยานในการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ พระเยซูเจ้าเองก็ตรัสถึงเทวดาหลายครั้ง เช่นในนิทานเปรียบเทียบและในการสั่งสอนของพระองค์ เทวดาช่วยนักบุญเปโตรให้ออกจากคุก ( กจ . 12) เทวดานำสังฆนุกรฟีลิปให้ไปพบกับชาวเอธิโอเปียบนหนทางไปสู่กาซา ( กจ . 8) ในหนังสือวิวรณ์เราจะพบการยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายของเทวดาในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า เช่นการลงโทษมนุษย์
 
   จำนวนของเทวดานั้นเหลือคณนา ( ดนล . 7,10 วว . 5,11) เป็นจิตที่รับใช้พระเจ้าไปช่วยเหลือมนุษย์ ( ฮบ . 1,14) เป็นการสะท้อนพลังของพระเจ้าเมื่อกล่าวว่า “ พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เหมือนลมและทรงสร้างผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นเปลวเพลิง ” ( ฮบ . 1,7 ) ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ พระศาสนจักรกำหนดให้มีการสมโภชพิเศษสำหรับอัครเทวดามีคาแอล คาเบรียลและราฟาแอล ในวันที่ 29 กันยายนของทุกปี ฉลองอารักขเทดาในวันที่ 2 ตุลาคมของทุกปี มีบางคนได้กล่าวถึงเลซีกีแอล อูรีแอล ราฟีเอเล ฯลฯ แต่เราก็ไม่อาจจะรู้ได้และชื่อของท่านก็ไม่มีความสำคัญอันใด ในพระคัมภีร์เราทราบเพียงสามท่านเท่านั้น อันได้แก่มีคาแอล ( วว . 12,7 ดนล . 10,21) คาเบรียลได้มาแจ้งข่าวการอวตารให้พระแม่มารีได้ทราบ ( ลก . 8,16) และราฟาแอลที่นำทางโตบียาห์ในหนังสือโตเบีย
 
   นักบุญมีคาแอลได้รับสมญาว่าอัครเทวดา ในหนังสือวิวรณ์เพราะเป็นหัวหน้าของคณะเทวดา นักบุญคาเบรียลและราฟาแอลก็ได้รับสมญาว่าอัครเทดาเช่นกัน อันเนื่องมาจากความศรัทธาของบรรดาคริสตชน ความศรัทธาต่อนักบุญมีคาแอลนี้ถือว่าเป็นเรื่องเก่าแก่มากนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 มาแล้ว ที่เมืองฟรีเจีย ( เอเชียไมเนอร์ ) ได้มีสักการสถานถวายแด่ท่านแล้ว ในศตวรรษที่ 5 ก็มีอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางของอิตาลีบนภูเขาการ์โน ในปี 709 ได้มีการก่อสร้างสักการสถานมหึมาบนภูเขาแซงมิแซลในแคว้นนอร์มัดดีในประเทศฝรั่งเศส
 
    บรรดาเทวดา “ คือดาวประจำรุ่งและ (…) บุตรของพระเจ้า ” ( โยบ 38,7) ฤาษีลุย เดอเลอองอธิบายข้อความตอนนี้ ว่า “ ที่เรียกท่านว่าเป็นดาวประจำรุ่งก็เพราะว่าสติปัญญาของท่านโปร่งใสยิ่งกว่าดาราเสียอีก เพราะว่ามันฉายแสงแห่งรุ่งอรุณของโลก ” นักบุญเกรโกรีแห่งนิสสาโยงไปถึง “ ถ้าหากว่าพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์ บรรดาเทวดาก็เป็นรังสีแสงแรกๆที่เจิดจ้าที่สุด ” นักบุญเอากุสตีโนกล่าวว่า “ ท่านเฝ้าดูเราด้วยความรักอันร้อนรน พวกท่านช่วยเราจนเราสามารถที่ไปถึงประตูสวรรค์ได้ ” ( อธิบาย สดด . 62,6)
 
   ข้าแต่จิตแห่งสวรรค์ เพื่อนของมนุษย์และข้ารับใช้ของพระเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าในการเดินทางอันยาวนานแห่งชีวิตนี้ จนกว่าจะถึงบ้านแท้ในสวรรค์ด้วยเถิด . อาแมน .
 
   ท่านเป็นเพื่อนของเทวดาหรือเปล่า ?

     ฐานันดรของเทวดา
      คำว่า angelo ( เทวดา / ทูตสวรรค์ ) มาจากคำในภาษากรีกที่ว่า angelos ซึ่งแปลว่าผู้ถือสาร / ผู้ส่งข่าว เทวดาหรือทูตสวรรค์ก็มีลำดับชั้นหรือฐานันดรด้วยเหมือนกันซึ่งเรียกกันว่าคณะ ในยุคของดีโอนีจีผู้พิพากษาเทียม มีนักเขียนคริสตชนคนหนึ่งในศตวรรษที่ 4 เป็นคนแรกที่เขียนในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่า “ เทววิทยาเพ่งฌานภาวนาและฐานันดรสวรรค์ ” ได้ให้นิยามอย่างชัดเจนและอย่างพิถีพิถันแก่หน้าที่และฐานันดรของเทวดาเป็นเก้าฐานันดร
 
   ปิตาจารย์หลายท่าน เช่นนักบุญเกรโกรีองค์ใหญ่และนักบุญยวง แห่งดามาสเชน นักบุญโทมัส อากวีนาสและท่านอื่นๆก็ได้ดำเนินตามทฤษฎีนี้ คณะและลำดับทั้งเก้าชั้นของเทวดามีดังนี้
 
เทวดา ( วว . 5,11 ดนล . 7,10)
 
อัครเทวดา ( ธส . 4,16)
 
ชั้นบัลลังก์
 
ชั้นการปกครอง
 
ชั้นนาย
 
ชั้นอำนาจ ( อฟ . 1,21 ปต . 3,22)
 
ชั้นคุณงามความดี
 
ชั้นเครูบิม ( อสค . 10,1-10 ปฐก . 3.24)
 
ชั้นเซราฟิม อสย . 6,2-6)
 
    ว่ากันว่าพวกเทวดาอยู่กันตามลำดับชั้นเหล่านี้คือ ชั้นเทวดา ชั้นอัครเทวดา ชั้นบัลลังก์ ชั้นปกครอง ชั้นนาย ชั้นอำนาจ ชั้นคุณงามความดี ชั้นเครูบิมและชั้นเซราฟิม
 
     ฐานันดรของบรรดาเทวดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางธรรมชาติ ( เหมือนกับที่มนุษย์เท่าเทียมกันโดยธรรมชาติ ) นักวิชาการบางคนมีความเห็นว่า ความแตกต่างกันของเทวดาขึ้นอยู่กับหน้าที่ของแต่ละท่าน แต่ตามความคิดของนักบุญโทมัส อากวีนาสมันขึ้นอยู่ชั้นของความรักและความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละท่าน เช่นเดียวกันกับที่มนุษย์มีความแตกต่างกันในชั้นของความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องนี้นักบุญโทมัสเห็นว่า มนุษย์สามารถที่จะเท่าเทียมกับหรืออาจจะสูงกว่าเทวดาก็ได้ เช่นพระแม่มารีทรงสูงกว่าเทวดาทั้งหลาย ไม่ใช่ทางชั้นตามธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมนุษย์แล้วแม่พระย่อมต่ำกว่าเทวดา แต่เพราะชั้นของความศักดิ์สิทธิ์ และพระสงฆ์มีฐานันดรที่สูงกว่าเทวดาเพราะศักดิ์ศรี
 
ท่านได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับบรรดาเทวดาหรือเปล่า ?
 
ท่านรักเทวดาทั้งหลายไหม ?
Last modified on Wednesday, 18 May 2011 18:39

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home