พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Wednesday, 18 May 2011 17:50

อารัมภาบท (เทวดาเพื่อนของเรา)

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

 

     ชาวเราเจริญชีวิตจมอยู่ในโลกความจริงฝ่ายวัตถุของโลกนี้จนทำให้เราลืมความเป็นจริงฝ่ายจิตไปได้อย่างง่ายดาย มีผู้คนเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน
ที่ไม่เชื่อเรื่องเทวดา ทูตสวรรค์ หรือแม้กระทั่งข้อความจริงต่างๆของความเชื่อคาทอลิกของเราและที่หนักไปกว่านั้นคือหลายคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าด้วยซ้ำไป ปัญหาคือพวกเขาไม่เฉพาะแต่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่ตามองไม่เห็นเท่านั้น แต่ยังปิดตาไม่ยอมมองดูหรือแสวงหาพระองค์อีกด้วย ในทำนองเดียวกัน ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเทวดานั้นได้อันตรธานไปแล้วอันเกิดจากความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่การขาดความเชื่อของผู้คนมากมายในสมัยของเรานี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขามองไม่เห็นเทวดา เราก็ทราบดีว่า การที่เทวดามีอยู่จริงนั้นเป็นข้อความเชื่อประการหนึ่งของเรา เราจึงต้องยอมรับเพราะว่าความจริงประการนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง นอกเหนือไปจากนั้น เทวดารักษาตัวยังเป็นเพื่อนของเราที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้ และไม่เฉพาะแต่พวกเด็กๆเท่านั้นที่มีอารักขาเทวดา ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงก็มีด้วยเช่นกัน เราต้องการความช่วยเหลือของท่านในการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้ หนทางที่เต็มไปด้วยการประจญล่อลวง และความยากลำบากที่เราจะต้องพบในชีวิตของเรา
      ในหลายประเทศมีรายการอย่างหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือฝ่ายจิตที่เรียกกันว่า “ เสียงของเพื่อน ” ถ้าใครมีความรู้สึกว้าเหว่และเหงาหงอยก็สามารถโทรศัพท์ไปที่แห่งนี้ได้ เพื่อรับความบรรเทาใจ แล้วเราจะพบกับความบรรเทาใจและสันติสุขสักเพียงไร ถ้าเราจะคิดอย่างมั่นใจว่า เรามีเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราในทุกขณะจิต เพื่อนคนนี้ก็คือเทวดาที่พระเป็นเจ้าประทานมาให้เราเพื่อเฝ้าพิทักษ์เรา
 
   ขออุทิศหนังสือเล่มนี้แก่ทุกคนที่ได้รับการดลใจให้ดำเนินชีวิตไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน และปรารถนาที่จะรู้จักและรักเพื่อนที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้นี้ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น เพื่อที่จะซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในชีวิตของเรา

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home