พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Thursday, 08 September 2011 13:18

เทวดาเป็นเพื่อน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

     เทวดาต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับเราและการมีมิตรภาพกับเรา ท่านช่วยเราได้อย่างมากเลยทีเดียว อย่าลืมความช่วยเหลือและความร่วมมือของท่านเป็นอันขาดเพราะว่าเพื่อนที่ดีนั้นเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ประเสริฐ นักบุญเอากุสตินกล่าวว่า “ ชีวิตที่ปราศจากเพื่อนเป็นชีวิตที่อ้างว้าง ” ท่านกล่าวถึงเพื่อนอัลปีโอของท่านว่า “ เราเป็นสองร่างกายแต่เป็นหนึ่งวิญญาณ การเป็นหนึ่งเดียวของหัวใจช่างยิ่งใหญ่ มิตรภาพอันแนบแน่นระหว่างเราช่างมั่นคงเสียเหลือเกิน ” ( จดหมาย 28,1,1) ถ้าหากว่าเราสามารถให้มิตรภาพอันลึกซึ้งของการเป็นสองวิญญาณหนึ่งเดียวกันนี้ รักพระเยซูเจ้าด้วยหัวใจเดียวกัน ด้วยวิญญาณเดียวกันและด้วยชีวิตอันเดียวกัน ก็คงจะเป็นการวิเศษเลยทีเดียว เพื่อจะเป็นแบบนี้ได้ก็คงจะเป็นการเหมาะสมมากถ้าหากว่าเราจะอุทิศความสนิทสัมพันธ์และมิตรภาพของเรากับพระเยซูเจ้า โดยทางความรักต่อกันและกันหรือด้วยการสัญญาว่าจะรักกันโดยปราศจากเงื่อนไข

     โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าพูดได้เลยว่าอารักขเทวดาที่รักของข้าพเจ้าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็รักท่านนับวันยิ่งมากขึ้น ข้าพเจ้าหัวเราะ ร้องเพลง สวดภาวนา และพูดคุยพร้อมกับท่านราวกับว่าข้าพเจ้าเห็นท่าน เวลาที่ข้าพเจ้าเข้าไปในวัด ข้าพเจ้าก็ขอท่านให้ภาวนาพร้อมกับข้าพเจ้าและขอท่านให้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกสิ่ง เมื่อเริ่มต้นของวันใหม่ ข้าพเจ้าก็สวัสดีท่านพร้อมกับขอให้ท่านส่องสว่างให้รู้จักทำหน้าที่อย่างฉับพลันและอย่างดีและที่แน่นอนที่สุดในหลายๆกรณี ข้าพเจ้าได้รับการดลใจจากท่านแบบที่ไม่รู้ว่าจะอธิบายได้อย่างไร

    รองจากพระเยซูเจ้า แล้วท่านเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า มีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าคิดว่ามีคนมากมายในโลกที่ไม่มีเพื่อนที่แท้จริง พวกเขาไม่ไว้ใจใครและไม่เชื่อว่ามีใครที่รักเขา … ราวกับว่าพวกเขาอยู่ในต่างแดนที่มีความโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งหรือถูกเบียดเบียน ถ้าเพียงแต่พวกเขาทราบว่า นอกเหนือไปจากพระเยซูเจ้าแล้ว เขายังมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ผู้นี้แล้วละก็ ชีวิตของพวกเขาก็คงจะแตกต่างไปกว่านี้มาก พวกเขาจะได้รับความสุขและความสบายใจสักเพียงไร

    แอร์มันโน อันซิลลี ในพจนานุกรมชีวิตฝ่ายจิต ท่านพูดว่า “ เราควรจะถือว่า อารักขเทวดาเป็นเพื่อนสนิทของเราเพราะว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่า พระองค์ประทานเทวดามาเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดกับเรา ใครที่ประเมินค่าเทวดาต่ำก็สบประมาทความช่วยเหลือที่พระเยซูเจ้าเองทรงต้องการที่จะประทานให้แก่เขา ” ก็เปรียบเสมือนผู้ที่ไม่ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่ของเขาเพื่อจะดำเนินชีวิตตามลำพัง … เขาจะขาดความรักและความช่วยเหลือมากมายในฐานะลูก ที่พึงจะได้รับจากพ่อแม่ของเขา

     มีหนังสือแพร่หลายเล่มหนึ่งเล่าถึงความช่วยเหลือที่เทวดาให้แก่เด็กสองคนที่กำลังเดินข้ามสะพาน เทวดาช่วยพวกเขาไม่ให้ต้องพลัดตกลงไป มันเป็นภาพพจน์ที่มีความหมายมากสำหรับข้าพเจ้า แล้วมันมีความหมายพิเศษเลยทีเดียวเพราะว่านับตั้งแต่เด็กมาแล้ว ที่รูปภาพนี้ตั้งอยู่ที่หัวเตียงนอนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเคยอ่านให้น้องๆข้าพเจ้าฟังหลายครั้งว่า ความศรัทธาต่ออารักขเทวดาเป็นความศรัทธาของครอบครัวเราและเราก็ได้มีความรักต่อท่านในครอบครัวของเราตามที่คุณแม่ของเราได้สอนเรานับตั้งแต่เด็กมาแล้ว นอกเหนือไปจากนั้นการที่ข้าพเจ้ามีชื่อว่า Angelo (เทวดา) ก็หาใช่เป็นความบังเอิญไม่ นอกนั้นข้าพเจ้ายังได้สวดทั้งวันซึ่งบทภาวนานี้ ข้าแต่อารักขเทวดา เพื่อนที่แสนดี โปรดอย่าทอดทิ้งข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน … บางครั้งก็ขับร้อง เวลาที่ข้าพเจ้าเทศน์ข้าพเจ้าก็ภาวนาขออารักขเทวดาของบรรดาสัตบุรุษที่ฟังข้าพเจ้า บางครั้งข้าพเจ้าก็ทำแบบเดียวกันนี้กับเทวดาของผู้ที่ยืนอยู่รอบตัวข้าพเจ้า หรือกับผู้ที่ข้าพเจ้าพูดคุยด้วย มันเป็นประสบการณ์ที่มีผลมาก ข้าพเจ้าอยากจะเสนอให้ท่านผู้อ่านลองขอพระพรจากพระเยซูเจ้าพร้อมกับเทวดาก่อนเข้านอนทุกคืนดู พร้อมกับขอให้ท่านภาวนาทั้งคืนสำหรับท่านผู้อ่าน แล้วท่านผู้อ่านจะเห็นว่าท่านผู้อ่านมีเพื่อนที่แสนดีอยู่เคียงข้างท่านเพื่อภาวนาสำหรับท่านพร้อมกับให้พรแก่ท่านด้วย จะเป็นการดีมิใช่น้อยถ้าหากว่าท่านผู้อ่านจะถวายบูชามิสซาเป็นเกียรติแด่อารักขเทวดาของท่าน และแด่เทวดาทุกระดับชั้นด้วย เวลาที่จะไปรับศีลมหาสนิทก็จงขอท่านพร้อมกับพระแม่มารีให้เตรียมตัวท่านผู้อ่านเพื่อจะได้รับพระเยซูเจ้าอย่างเหมาะสม

    อย่าทำให้ท่านต้องเสียใจเพราะความประพฤติที่ไม่ดีของเรา จงระลึกเสมอว่าเราไม่เคยอยู่ตามลำพังเลย อารักขเทวดาอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น ดังที่ นักบุญแบร์นาโด ได้กล่าวไว้ว่า “ จงมีความเคารพอย่างสูงต่ออารักขเทวดาของท่าน จงอย่าทำต่อหน้าเทวดาสิ่งที่ท่านไม่อยากจะทำต่อหน้าฉัน ” จะเป็นการดีไม่น้อยถ้าจะตั้งชื่อให้เทวดาของเราเพื่อเราจะเรียกท่านได้ด้วยความมั่นใจ ชื่อนั้นอาจจะเป็นชายก็ได้ หญิงก็ได้ จะเกี่ยวกับฤทธิ์กุศลหรืออะไรที่ดีงามก็ได้ เช่น กุหลาบ ความรัก ขุมทรัพย์ ลักยิ้ม ฯลฯ

    จงจำไว้ว่าอารักขเทวดาของเราต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับเรา เราจะปฏิเสธกระนั้นเชียวหรือ ? ถ้าหากว่าเรารักท่านจริงๆ ท่านก็จะสอนเราให้รักพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วบนหนทางไปสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า เราอาจจะพูดกับท่านด้วยความจริงใจว่า “ เธอเป็นเพื่อนร่วมทางของเรา เป็นเพื่อนและผู้ที่เราไว้วางใจ ให้เรามาสนิทสัมพันธ์กัน ในมิตรภาพอันแนบแน่น ” (สดด . 54,14)

     ในบ้านของท่าน มีรูปอารักขเทวดาบ้างหรือเปล่า ?

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home