ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา

ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา (55)

---+++การทำสมาธิในคริสตศาสนา+++---

การภาวนาที่ “จริงใจ” หมายความว่าอะไร? ในบทที่ 6 ของพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องการภาวนาว่า “เมื่อท่านภาวนาจงเข้าไปใน ‘ห้องลับส่วนตัว’ ของท่าน (Your ‘inner’ room) และอธิฐานต่อพระบิดาเจ้าภายในสถานที่ ‘ลับ’ นั้น อย่ายืนภาวนาที่มุมถนนเพื่อให้ใครๆ เขาได้เห็นและยกย่อง” พระองค์ตรัสว่า “จงภาวนาอย่างซื่อๆ อย่ายืนภาวนาที่มุมถนนเพื่อให้ใครๆ เขาได้เห็นและยกย่อง”   พระองค์ตรัสว่า “จงภาวนาอย่างซื่อๆ เรียบง่ายโดยไม่ใช้คำพูดมากมายจงอยู่ใน “ขณะปัจจุบัน” (At the present moment) และจงละทิ้งความกังวลใจทั้งหลาย เมื่อท่านภาวนา”

 

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน 

     นักบุญเยโรม ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร ผู้จัดสาระบบพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่คริสตชนทุกนิกายใช้กันอยู่ทุกวันนี้ กล่าวได้ว่าคัมภีร์เล่มไหนจริงไม่จริงท่านเป็นคนคัด และจัดเป็นไบเบิ้ลที่ใช้กันมาจนปัจจุบัน ท่านได้ตอบคำถามเรื่องการให้ความเคารพนักบุญ และพระธาตุนักบุญไว้ด้วย

Thursday, 24 May 2012 09:38

Rwanda The Visions of Life and Death

Written by Administrator

หลังจากการประจักษ์ถึงแปดชั่วโมงเมื่อง 15 พฤษภาคม 1982 เด็กได้เห็นภาพประชาชนกำลังฆ่าฟันซึ่งกันและกัน, แม่น้ำเป็นสายเลือด, ร่างของผู้ตายไม่มีใครฝัง, ต้นไม้จำนวนมากลุกเป็นไฟ. Agnes ได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองและเจ็บปวดของเหตุการณ์เมื่อ 1983 ระหว่างการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าซึ่งประทับอยู่เบื้องหน้าฝูงชนจำนวนมหึมา

Latin cross (cross of the Passion) ไม้กางเขนแบบละติน / Greek cross ไม้กางเขนแบบกรีก / St peter's cross ไม้กางเขนนักบุญปีเตอร์ 

ความอยากรู้เรื่องเพศของวัยรุ่น: บาปหนักหรือบาปเบา?

 "ความคิด วาจา กิจการและความปรารถนาอย่างจงใจที่ขัดแย้ง ต่อต้านกฎนิรันดร์ของพระเจ้า" 

( factum, dictum, velconcupitum contra legem aeternam )

บาปคืออะไร ?

การช่วยตัวเองทางเพศนั้นบาปหรือไม่อย่างไร?

คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช C.Ss.R.

พฤติกรรมของเราจึงต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก แต่เจตนาเองจะถูกครอบงำด้วยแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในก็ได้เช่นกัน เช่นนี้แล้ว เจตจำนงของเราก็มีปัญหา

Page 2 of 6
You are here: Home ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา