“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา

ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา (55)

โฮโมเซ็กช่วลกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก นางสาวชาวแบงค์

"มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ" ( 1 ซามูเอล 16:7 )

     บทความต่อไปนี้เป็นการมองภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโฮโมเซ็กช่วล (รักร่วมเพศ) ในปัจจุบัน

Tuesday, 05 July 2011 16:26

เทวดาของพระเจ้า

Written by Administrator

ชาวเราเจริญชีวิตอยู่ในโลกที่ “ ถูกบุกรุก ” จากศัตรูที่มองไม่เห็นจำนวนล้านๆที่จ้องจะทำลายเราทั้งในโลกนี้และในนิรันดรกาลนั่นคือพวกปีศาจ ลองหลับตานึกดูถ้าสมมุติว่าโลกของเราถูกบุกรุกจากโลกภายนอกที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าเรา

Thursday, 09 June 2011 11:00

เทวดาผู้พิทักษ์

Written by Administrator
   
      เทวดายังเป็นผู้พิทักษ์เราด้วย ท่านไปไม่เคยทิ้งเราไป ท่านพิทักษ์เราจากพลังชั่วทุกอย่าง กี่ครั้งแล้วที่ท่านได้ช่วยเราให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งกายและใจ ท่านได้ช่วยเราให้รอดพ้นจากการประจญล่อลวงอย่างนับครั้งไม่ถ้วน เพราะฉะนั้น 
เราจะต้องเรียกหาท่านในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากและต้องมีความกตัญญูต่อท่าน ว่ากันว่าเวลาที่พระสันตะปาปานักบุญเลโอองค์ใหญ่ 
Thursday, 09 June 2011 09:31

เทวดาผู้บรรเทา

Written by Administrator

     อารักขเทวดาจะอยู่เคียงข้างเราและฟังเราทุกครั้งที่เราประสบกับความเดือดร้อน ท่านเป็นได้ในหลายรูปแบบ เป็นได้ทั้งทารก ชายหรือหญิง ผู้ใหญ่หรือคนชรา มีปีกหรือไม่มีปีก สวมใส่เสื้อผ้าแบบเราทั่วไปหรือในชุดยาวที่ส่องประกาย มีมงกุฏดอกไม้หรือไม่มีมงกุฏ อะไรก็ได้เพราะรูปแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ให้ความช่วยเหลือของท่าน

Friday, 03 June 2011 09:49

อารักขเทวดา

Written by Administrator

     เทวดาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ ติดตามเราไปทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เวลาที่เราเกิดไปจนถึงเวลาที่เราตาย จนถึงเวลาที่เราจะได้รับความบรมสุขอย่างเต็มที่จากพระเจ้า แม้กระทั่งเวลาที่เราอยู่ในไฟชำระ ท่านก็ยังอยู่เคียงข้างเราเพื่อให้ความบรรเทาใจ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ กระนั้นก็ดีสำหรับบางคนแล้ว อารักขเทวดาเป็นเพียงแต่ธรรมประเพณีที่ศรัทธาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเท่านั้น

   
     เราทราบว่ามีเทวดาอุปถัมภ์ของชาติต่างๆดังที่บรรดาปิตาจารย์สอนเรานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมาแล้ว เช่นดีโอนีจีเทียม ออรีเจน นักบุญบราซิล นักบุญยวง คริสโซสโตม ฯลฯ นักบุญเกลเมนแห่งอาเล็กซานเดรียกล่าวว่า
Page 5 of 6
You are here: Home ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา