พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 18 June 2012 10:06

เรื่องความอัศจรรย์ของเลข 7 - 1 Featured

Written by  Administrator
Rate this item
(5 votes)

ระยะเวลาของการตั้งครรภ์ของแต่ละสิ่งมีชีวิตต่างกันออกไป

หนู 21 วัน 

     กระต่าย 28 วัน 
     แมว 56 วัน 
     สุนัข 63 วัน 
     สิงโต 98 วัน 
     แกะ 147 วัน 
     และมนุษย์ 280 วัน

     จำนวนทั้งหมดนี้เป็นแฟคเตอร์ของ 7 คงจะเป็นพระเจ้าที่ทรงกำหนดทำทั้งหมดนี้ ในความหมายของ 7 ที่หมายถึงสำเร็จ เสร็จสมบูรณ์

     พูดถึงลำดับพงศ์ของพระเยซู เราจะสังเกตได้ว่ามีการพูดถึงในพระคัมภีร์ไว้ว่า

     จากอับราฮัมถึงดาวิด 14 รุ่น และจากดาวิดจนถึงถูกกวาดต้อนไปบาบิโลนอีก 14 รุ่น และจากถูกกวาดต้อนไปบาบิโลนจนถึงพระเยซูอีก 14 รุ่น

     ข้อมูลตรงนี้จากพระวรสารของนักบุญมัทธิว ทำให้เราทราบถึง 3 ช่วง ของ 14 รุ่น หรือ 6 ช่วงของ 7 รุ่น และในพระวรสารของนักบุญลูกาก็มีพูดถึงว่า จากอดัมถึงพระเยซูมีทั้งหมด 77 รุ่น ซึ่งผลต่างของจำนวนระหว่างมัทธิวและลูกา คือ 35 (77-42) 
ซึ่ง 35 คือรุ่นของคนจากอดัมถึงอับราฮัม ซึ่งรุ่นทั้ง 35 แรกคือผลคูณของ 5 x 7 ขณะที่ช่วงที่ 2 หรือ 42 รุ่นนี้เท่ากับ 6 x 7 แล้วเหตุการณ์ช่วงต่อไปหรือ 7 x 7 ละ ? จะมีอะไรเกิดขึ้น ?

     หลังอายุคน 35 รุ่น พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม และ เรื่องของประชาชาติที่ถูกเลือกได้เริ่มต้นขึ้น และหลัง 42 รุ่นต่อมาก็เริ่มยุคของพระคริสต์กับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ถ้าระบบของพระเจ้าเป็นตรรกะเหตุผลกัน ช่วงเวลาของยุครุ่นต่อไป คือ 7 x 7 ละ หรือว่าอีก 49 รุ่นต่อไปจะเป็นการเสด็จกลับมาของพระเยซู ? การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ? รุ่นที่ 50 จะเป็นรุ่นแห่งการเฉลิมฉลองจูบิลี มีคำกล่าวในเลวีนิติไว้ว่ายุคสมัยรุ่นของจูบิลี หรือ ปีสะปาโตนั้นเป็นช่วงเวลาที่สัญญาทั้งหมดจะเป็นจริงขึ้นมา เจ้าของที่แท้จริงจะเรียกกรรมสิทธิ์กลับมา และทุกคนจะกลับสู่ภูมิลำเนาของเขาจนพระคริสต์กลับมาอีกครั้ง

     “ เจ้าจงนับปีสะปาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้าแก่เจ้า เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ดังสนั่นในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินในวันทำการลบมลทิน เจ้าจงถือปีที่ห้าสิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีเสียงเขาสัตว์แก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ตระกูลของตน ” เลวีนิติ 25 : 8-10

     แต่มาถึงจุดนี้มีคำถามขึ้นมาว่า รุ่นอายุหนึ่งๆยาวนานแค่ไหน ในโยบว่าไว้ว่ารุ่นอายุหนึ่งคือ 35 ปี ในอพยพว่าไว้ว่า 40 ปี ซึ่งหมายความว่าต่างออกไปตามบทพระคัมภีร์ที่ยกขึ้นมาเปรียบเทียบ เราสรุปคร่าวๆถึงชั่วอายุรุ่นหนึ่งเท่ากับ 35-43 ปี ในมัทธิวว่าไว้ว่ามี 14 รุ่นจากอับราฮัมถึงดาวิด แต่หมายถึงช่วงไหนในชีวิตของดาวิดละ ? นับตั้งแต่เขาเกิด เขาตาย หรืออย่างไร ช่วงไหนกันแน่ของช่วงอายุคนๆหนึ่งที่นับเป็น 1 รุ่น ถึงแม้เราจะไม่รู้จำนวนตายตัวแน่นอนต่อคนรุ่นหนึ่งๆแต่เราก็ยังสามารถเรียกช่วงเวลาอายุคนหนึ่งๆว่าเป็นหนึ่งรุ่น

     จากการคำนวณข้างต้นที่เริ่มด้วย 35 (5x7) ไป 42 (6x7) และจำนวนที่น่าจะเป็นต่อมาคือ 49(7x7) 
คณิตศาสตร์ของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ ถ้าเราพูดถึง 5x7 6x7 7x7 ก็หมายความว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมี 0x7 1x7 2x7 3x7 และ 4x7

    จากช่วงเวลาของอดัมจนถึงอับราฮัม เวลาร่วม 2000 ปีได้เลยลับผ่านไป และจากอับราฮัมถึงพระเยซูอีก 2000 ปี ดังนั้นตามสูตรนี้ช่วงเวลาระหว่างพระเยซูไปอีก 2000 กว่าปีถัดจากสมัยของพระองค์น่าเป็นช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกกับครั้งที่สอง ส่วนช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอย่าง 0x7 มีค่าเท่ากับไร้ขีดจำกัด ไม่มีจุดเริ่มต้น เป็นช่วงเวลาที่น่าเป็นเวลาที่โลกกำเนิดกับการสลายตัวของสนามแม่เหล็กของโลก และการลดลงของความเร็วของแสง

พระเจ้าทรงนำทางผู้คนประชาชาติอิสราเอล มาร่วม 2000 ปี ตั้งแต่ยุคอับราฮัมจนถึงพระเยซู ถ้าข้อสมมุติฐานทั้งหมดของเราถูกต้อง ช่วง 2000 ไปนี้น่าจะใกล้เวลาที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งแล้ว โบสถ์ และ บรรดาผู้คนควรจะเตรียมตัวชื่นชมยินดีกันได้แล้ว โดยยืนยันจากข้อมูลที่เราได้พูดถึงไปทั้งหมดถึงความแม่นยำและลงตัวทั้งหมดของเลข 7 ที่ได้กล่าวไป

(Page 2 of 2)
Last modified on Monday, 18 June 2012 11:46

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home